A BRASSÓI VÁROSI NYOMDA (1625– )
 

A brassói (Braşov, RO) könyvnyomtatás a XVII. század folyamán nem volt folyamatos és jelentőségében meg sem közelítette az előző századét. A könyvnyomtatás a városban harminc évig tartó szünetelés után indult újra 1625-ben. A Martin Wolfgang által 1625-től kezdve vezetett városi nyomda azonban felszerelésében alig emlékeztet az előző században, itt tevékenykedő Honterus-féle tipográfiára.

Brassó babérkoszorús címere egy későbbi, 1658-ból való kiadványon. Egyike azoknak a fametszetes könyvdíszeknek, amelyek a Honterus-nyomdából származnak. Először 1556-ban díszítettek vele egy brassói nyomtatványt.
Brassó babérkoszorús címere egy későbbi, 1658-ból való kiadványon. Egyike azoknak a fametszetes könyvdíszeknek, amelyek a Honterus-nyomdából származnak. Először 1556-ban díszítettek vele egy brassói nyomtatványt.

Wolfgang korábban Bártfán dolgozott a Klöss-műhelyben. Az idősebb Jakob Klöss halála után átmenetileg 1620-ban ő vezette a bártfai műhelyt. Ottani működésének egyetlen emléke maradt fenn, az 1621. évre szóló kalendárium.
Martin Wolfgang neve utoljára egy 1632-ből származó nyomtatványon fordult elő, 1638-ban pedig már új tulajdonosa volt a nyomdának, Michael Herrmann személyében, akinek neve 1660-ig szerepelt a műhely kiadványain.

Brassó látképe korabeli metszeten
Brassó látképe korabeli metszeten

A brassói nyomda szórványosan fennmaradt kiadványai azt mutatják, mintha csak két-három évenként hagyta volna el egy-egy mű a sajtót. Az 1625–135 közötti tíz évből mindössze 6 nyomtatványáról tudunk. A nyomda a helybéli evangélikus szászok számára dolgozott, és kiadványai nagy része német nyelvű.

<<vissza az oldal elejére<<

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Régi magyarországi nyomtatványok 2, 1601–1635. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest 1983.
( Rövidítve: RMNy)
Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások I. A hazai nyomdászat a 15–17. században. Budapest 1996.
Gross, Julius: Kronstädter Drucke 1535–1886. Kronstadt 1886
Tontsch, Hermann: Die Honterus-Presse in 400 Jahren. Kronstadt 1933.