BREWER-NYOMDA (1625– )
 

A Szepesség fővárosában, Lőcsén (Levoča, SK) dolgozó első nyomdász a Bártfáról (Bardejov, SK) átmenetileg Lőcsére költöző id. Jakob Klöss volt 1614-ben. Lőcsei nyomtatványai csak ebből az évből ismeretesek.
1617-től a szintén bártfai származású Daniel Schultz, a Klöss-nyomda alkalmazottja alapított Lőcsén nyomdát. 1623-ban átköltözött Kassára: ennek a városnak ugyanis Johann Fest halála után nem volt állandó tipográfusa.

A lőcsei városháza napjainkban
A lőcsei városháza napjainkban

1625-ben az evangélikus Brewer-család lőcsei könyvkereskedését Brewer Lőrinc nyomdával bővítette ki. Műhelye nem tekinthető a Schultz-nyomda folytatásának, sokkal inkább lehetséges versenytársnak. A két testvér, Brewer Bruno és Lőrinc 16191622 között szerezte be nyomdafelszerelését, bár a műhely csak 1625-ben kezdte meg működését.

Iniciálék a Brewer-nyomdából
Iniciálék a Brewer-nyomdából
Iniciálék a Brewer-nyomdából


Egy darabig Brewer Lőrinc még folytatta a jelentős haszonnal járó könyvkereskedelmet, de 1639 után felhagyott a külföldi könyvkereskedelemmel. Bizonyára maga is szakképzett nyomdász volt, és aktívan részt vett a könyvek nyomtatásában. Tekintélyes lőcsei polgár volt, élete végéig tagja a város vezető testületének. Különösen előnyös volt, hogy apósa Samuel Spielenberger a szepestapolcai ( Spišská Teplica SK) papírmalom tulajdonosa volt.

A híres lőcsei kalendáriumok egyik első darabja: Az 1627-re szóló naptárt a magyar címer díszíti (RMNy 1369)
A híres lőcsei kalendáriumok egyik első darabja: Az 1627-re szóló naptárt a magyar címer díszíti (RMNy 1369)

A Brewer-nyomda felszerelésének egyik része valószínűleg Krakkóból származott, másik része pedig az egykori kassai Fest-féle készletből. Fest halála (1622) után néhány évvel ugyanis felszerelésének egy része, betűk, könyvdíszek a Brewer-nyomdába kerültek.

A lőcsei Brewer nyomda a XVII. század legtermékenyebb és legszínvonalasabb hazai műhelye volt. Ha a magyar nyomtatványok számát nézzük, akkor a Brewer-nyomda a kolozsvári és a debreceni műhely után a harmadik helyen áll.

Könyvdísz a lőcsei Brewer-nyomdából
Lőcse kőbefaragott címere egy ház falán
Könyvdísz a lőcsei Brewer-nyomdából
Lőcse kőbefaragott címere egy ház falán

<<vissza az oldal elejére<<

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Régi magyarországi nyomtatványok 2, 1601-1635. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest 1983.
(rövidítve: RMNy)
Pavercsik Ilona: A lőcsei Brewer-nyomda a 17-18. században. In: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1979, 353-408, 1980, 349-473
Repčák, Jozef: Prehlád dejin knihtlače na Slovensku. Bratislava 1948