A KLÖSS-NYOMDA LŐCSÉN ÉS BÁRTFÁN (1597) 1601 -
 
  • Bártfa (Bardejov, SK) (1597) 1601
  • Lőcse (Levoča, SK) 16141615

A bártfai Klöss-nyomda egyike azon kevés műhelynek, amelynek múltja az előző századba vezethető vissza. A XV. század folyamán Bártfán működő két nyomda közül csak Klöss Jakab műhelye folytatta tevékenységét a XVII. században. Klöss ugyan valószínűleg kapcsolatba került Vizsolyban Mantskovit Bálinttal, de nyomdáját nem a megszűnt vizsolyi felszerelésből alapította. Klöss ugyanis működése kezdetén saját, máshonnan nem ismert betűkkel és díszekkel nyomtatott, ugyanakkor az 1608-1609-es években jelentősebb betűanyag, és a vizsolyi nyomda díszeinek nagy része valóban Bártfára került. Mindezeket Bártfán az 1630-as évekig használták. A vizsolyi betűkészlet másik része azonban - éppen a Vizsolyi biblia (RMNy 652) jellegzetes betűi - nem kerültek át Bártfára és a későbbiekben máshol sem jelentek meg.
A nyomdaalapító idősebb Jakob Klöss bártfai működése a XVII. században nem folyamatos: két évig Lőcsén dolgozott, ahol akkor még más nyomda nem volt.

Díszes keretlécek a Klöss-nyomda lőcsei korszakából (1614)
Díszes keretlécek a Klöss-nyomda lőcsei korszakából (1614)

1614-ben hagyta el Bártfát, és egész nyomdai felszerelésével Lőcsére költözött, de 1616-ban már újra Bártfán volt. 1618-ban halt meg, ekkor azonban fia, ifj. Klöss Jakab még nem volt nagykorú. Ezt az 1619 és 1621 közötti átmeneti időszakot csak két nyomtatvány jelzi. A nyomdában 1620-ban Martin Wolfgang tipográfus (későbbi brassói nyomdász) dolgozott. Wolfgang idejében jelent meg a bártfai nyomda első, 17. századi magyar nyelvű kalendáriuma, az 1621. esztendőre (RMNy 1199)

Id. Klöss Jakab egyik magyar nyelvű kiadványa (RMNy  1258)
Fametszetű állatképek egy bártfai sorsvető-könyből (RMNy 1029)
Id. Klöss Jakab egyik magyar nyelvű kiadványa (RMNy 1258)
Fametszetű állatképek egy bártfai sorsvető-könyből (RMNy 1029)

A nyomdát öröklő ifj. Klöss Jakab rendkívül hosszú ideig, negyven évig állt a nyomda élén (1622-1663 között). Tevékenységének első éveiben a Várday, Nyáry és Telegdy családok pártfogásukkal több kiadvány megjelentetését is segítették. Ifj. Klöss tekintélyes bártfai polgár volt, aki apjához hasonlóan a városi bíró tisztét is viselte.
Nyomdája mintegy
félszázados működése és több mint hetven magyar nyelvű terméke révén kiemelkedő szerepet játszott a magyar irodalom és nyelv terjesztésében.

ILLUSZTRÁCIÓK

A hónapok mezőgazdasági munkái a bártfai kalendáriumban (1630)
A hónapok mezőgazdasági munkái a bártfai kalendáriumban (1630)

 

Sybillák: illusztrációk jövendőmondó-könyvhöz (1616)

Sybillák: illusztrációk jövendőmondó-könyvhöz (1616)

 

Újszövetségi kép-sorozat darabjai

Újszövetségi kép-sorozat darabjai

KÖYNVDÍSZEK

INICIÁLÉK

NYOMDAI CIFRÁK

BETŰTÍPUSOK

<<vissza az oldal elejére<<

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Régi magyarországi nyomtatványok 2, 1601–1635. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest 1983. (for short: RMNy)
Kovács Sándor Iván: A Bedegi Nyáry família nyomtatómestere: ifjú Klösz Jakab. In: Magyar könyvszemle 1966, 331–338
Farkas Ágnes: A bártfai Klöss-nyomda és Városi nyomda. In: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század. Budapest 2010 (Hungaria typographica II) 49-54, 106-118, 277-339.