A SCHULTZ-NYOMDA LŐCSÉN ÉS KASSÁN
 

Lőcsén (Levoča, SK): Daniel Schultz, 1617-1622
Kassán (Košice, SK) : Daniel Schultz, 1623-1629, özvegye: 1629-1639

Kassa XVII. századi látképe
Kassa XVII. századi látképe

Az újonnan érkezett nyomdásznak, Daniel Schultz-nak köszönhetően Kassán (Košice, SK) a könyvnyomtatás nem szakadt meg még az után sem, hogy a korábbi tipográfus, Johann Fest meghalt, és a fejedelmi nyomdász, Nikolaus Mollerus is elhagyta a várost. Egyik kassai elődjéhez, Johann Fischerhez hasonlóan Schultz is bártfai származású volt, és a nyomdászatot ott tanulta, majd egy ideig Lőcsén (Levoča, SK), egy másik felső-magyarországi városban próbálkozott nyomdászattal.

A lőcsei városháza napjainkban
A lőcsei városháza napjainkban

Kassai tevékenységét 1623-ban kezdte meg, ahol egészen haláláig, 15 évig dolgozott nyomdászként. 1629-ben meghalt, ettől kezdve özvegye irányította a kassai műhelyt haláláig, 1640-ig.

Várost ábrázoló iniciálé a Schultz-nyomda készletéből
Várost ábrázoló iniciálé a Schultz-nyomda készletéből

Azt a nyomdafelszerelést, amelyet Schultz Kassára hozott, korábban Lőcsén is használta. Ez a Kassán 1623-ban, Schultz megjelenésével feltűnő nyomdafelszerelés egészen más, mint az, amellyel a korábbi kassai mesterek, akár Fischer, Fest vagy Mollerus fejedelmi nyomdász dolgozott, mindössze 1625-ben tűnt fel néhány, a korábbi kassai műhelyből származó dísz.. Éppen ezért Daniel Schultz nyomdáját új alapításnak kell tekintenünk, még ha időben szorosan illeszkedik is az 1622-ben megszűnt másik nyomdához.
A Schultz-féle tipográfia jól felszerelt műhelynek nevezhető, amellyel Schultz és örökösei összesen mintegy 60 művet adtak ki, ebből huszonötöt a Lőcsén töltött öt év alatt. Megjelentek itt evangélikus elmélkedések, kiadták Philipp Melanchthon latin-német nyelvtanát (RMNy 1199). Ő nyomtatta Bethlen Gábor parancslevelét 1620-ban, amelyben a fejedelem megparancsolja, hogy udvari történetírójának, Joannes Bocatiusnak adják kölcsön kéziratos történeti forrásaikat (RMNy 1227).

Alvinczi Péter  prédikációs-kötetének címlapja (Postillák, RMNy 1583)
Alvinczi Péter prédikációs-kötetének címlapja (Postillák, RMNy 1583)

A kassai korszak idején jelentek meg Szenci Molnár Alberttől és Alvinczi Pétertől származó prédikációk a bekecsi templom szentelése alkalmából (RMNy 1334) és Alvinczi Péter Postillái (RMNy 1583), ezen kívül német-latin nyelvű evangélikus énekeskönyvet (RMNy 1412), amelyet maga Daniel Schultz szerkesztett. Itt jelent meg Darholcz Kristóf fordítása, a Novissima tuba, azaz itiletre serkentő utolsó trombitaszó (RMNy 1768) 1639-ben, már Schultz özvegyének idejéből [címlap], és számos rövidebb terjedelmű alkalmi nyomtatvány. Könyveinek nyomtatásához több, mint húsz betűtípust, húsz iniciálé-sorozatot és egyéb könyvdíszeket használt fel.

Jövendő-mondó kakast ábrázoló röplap a Schultz-nyomdából (RMNy 1310), színezett fametszet
Jövendő-mondó kakast ábrázoló röplap a Schultz-nyomdából
(RMNy 1310), színezett fametszet

INICIÁLÉK

Iniciálé-sorozatok a Schultz-nyomdából

<<vissza az oldal elejére<<

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Régi magyarországi nyomtatványok -- Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum, 2, 1601-1635. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest 1983 (= RMNy)
Galli Katalin-Pavercsik Ilona: Fejezetek a kassai könyvnyomtatás történetéből In: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1981, 309-377
Farkas Ágnes-V. Ecsedy Judit: A kassai nyomda 1610-1622 közötti munkássága. In: Országos Széchényi Könyvtár 1986-1990, 351-393