SZEBENI VÁROSI NYOMDA -- 1601–
 

Szebenben, az erdélyi szászok legjelentősebb városában a nyomdászatnak nagy múltja volt. A 17. század folyamán Szeben városa bérlőknek adta ki a nyomdát. Ebben az időben a szebeni nyomdászok feltűnően sűrűn váltották egymást, nagyon kevés nyomtatvány maradt fenn, és ami fennmaradt, az is rendkívül ritka.
Úgy látszik, hogy a nem volt gazdaságos.

Szeben látképe korabeli metszeten
Szeben látképe korabeli metszeten

Johann Fabritius, aki még az előző században kezdett dolgozni, 1601-ben meghalt, őt Simon Grüngras követte mint bérlő. 1601-1608 között vezette a szebeni városi nyomdát. Róla tudjuk, hogy rendszeresen adott ki magyar és német naptárakat. Grüngrast Paul Seel majd Paul Wolff követte a nyomda élén (1610-1612), majd Jakob Thilo, akitől nagyobb számú és változatosabb tartalmú nyomtatványok ismeretesek. Neve 1616-1619 között szerepel szebeni nyomtatványokon.

Thiloval egyidejűleg megjelent az első 17. századi erdélyi kiadó, aki-könyvkereskedő Benjamin Fiebick személyében, aki Thilonál jelentette meg kétkötetes német evangélikus énekeskönyvét, kottákkal (RMNy 1123). Thilo maga is adott ki saját költségére könyveket, így magyar nyelvű tudósítást az 1613. évi erdélyi eseményekről (RMNy 1170), és folytatta a kalendárium-kiadást is.

Könyvdísz a szebeni városi nyomdából
Könyvdísz a szebeni városi nyomdából

A szebeni tipográfiáról 1621-ben vettek fel leltárt. Ez 190 db, különféle betűk öntésére alkalmas rézmatricát, 64 fametszetet, 339 fába vésett kezdőbetűt sorol fel. Meglehet, hogy Jakob Thilo halálával függött össze a nyomdai leltár összeállítása. Ezután több évig szünetelt a nyomda, majd a város következő nyomdásza Marcus Pistorius tűnt fel, aki 1629-től kezdődően több évtizedig működött a városban. Valószínűleg Linzből származott, nevét is Linzi Pistorius Márk-ként használta. Első kiadványa Szikszai Fabricius Balázs három nyelvű szójegyzéke 1629-ből. (RMNy 1151)

A helyi lakosság igényeinek megfelelően a kiadványok többsége német nyelvű.

Jelvény Pistorius Márk szebeni nyomdász Nomenclatura című nyomtatványának címlapján
A háromnyelvű Nomenclatura latin, német és magyar szövege
Jelvény Pistorius Márk szebeni nyomdász Nomenclatura című nyomtatványának címlapján
A háromnyelvű Nomenclatura latin, német és magyar szövege

<<vissza az oldal elejére<<

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Régi magyarországi nyomtatványok 2, 1601-1635. Szerk.: Borsa Gedeon és Hervay Ferenc. Budapest 1983.
( Rövidítve: RMNy)