SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Barth, Johann I.
 
Barth, Johann II.
 
Barth, Johann III.
 
Barth, Johann IV.
 
Barth, Peter
 
Brassai Major Márton
 
Bornemisza András
 
Bálent Ignác János
 
Banci, Mihai
 
Bauer Károly József
 
Betskereki ( Beicherecki) Mihály
 
Beregszászi Péter
 
Berger, Josef Leopold
 
Bernhard Máté, Szepesváraljai
 
Bíró Mihály
 
Bornemisza Péter
 
Bosytz, Stephan
 
Brenndörffer, Martin
 
Brewer János
 
Brewer Lőrinc
 
Brewer Sámuel
 
Brewer Zsófia
 
Baksy Barna
 
Berger Lajos
 
Balkányi Ernő
 
Barcian Popovits Aurél
 
Bloch Henrikné
 
Back Ármin
 
Blayer Majer
 
Baciu, Anastasia
 
Brandweiner Vilmos
 
Braun Rezső
 
Bernát Nándor
 
Bruck Sándor
 
Beck Adolf
 
Buzárovits Gusztáv
 
Battara, Pietro
 
Breuer Mihály
 
Bartha Imre
 
Barczianu Aurél
 
Brünauer Adolf
 
Buxbaum József 1902?
 
Bergmann Mihály
 
Berger Ignác
 
Boskovits József
 
Bertalanffy József
 
Biron H.
 
Berkovits Márk
 
Bors Károlyné, özv.
 
Berghofer
 
Blumenfeld
 
Berger Zsigmond
 
Benkő László
 
Balázs Ferenc
 
Braun Frida
 
Braun Juda
 
Boros Benő
 
Blandl János
 
Bleier Ábrahám
 
Balázs Jenő
 
Beichel József
 
Balázsfalvi Szeminárium Balázsfalva
 
Bazsó Lajos
 
Bárd Jakab
 
Berger Sámuel, ifj.
 
Boros
 
Boros Jakab Jenő
 
Bettelheim Testvérek
 
Bagó Márton és Fia
 
Bagó Márton
 
Bárd Mór
 
Bauer Ignácz
 
Beer E. és Társa
 
Bartalits Imre
 
Bendiner A.
 
Berger Ármin
 
Berger Géza
 
Bernfeld Mór
 
Berkovits János
 
Bichler Ignác
 
Bichn Árminné
 
Biró Albert
 
Blau Albert
 
Bőhm Lajos
 
Bromberger Jakab
 
Brózsa Ottó
 
Bruchsteiner Ármin
 
Bruchsteiner Richard
 
Bruckner Gyula
 
Brunner Ernő
 
Beck Nándor
 
Branner Lipót
 
Benedict, Michael
 
Bors Mihály
 
Buday Aladár
 
Buschmann Ferenc
 
Bruck P. Pál
 
Bód József
 
Blom Vilmos
 
Bács Jánosné
 
Bleyer Adolf
 
Berghofer József
 
Binder Pál
 
Blum Náthán
 
Breiner Elkán
 
Bittermann József
 
Braun Adolf
 
Burghardt Dezső
 
Báter Jánosné, özv.
 
Báter János
 
Becsek Dániel Fia
 
Betegh Pál
 
Bezsó János és Társa
 
Bezsó János
 
Buzás Dénes
 
Blank Simon
 
Bakos István
 
Bertalanffy József
 
Beyer Róber
 
Blazek József
 
Berla Sámuel és Társa
 
Boros Györgyné
 
Boros György
 
Brück Ignác
 
Breisach Sámuel
 
Beretka Imre
 
Bittermann Nándor és Fia
 
Bittermann Nándor
 
Bjel József és Jellinek József
 
Bjel József
 
Batthyány Ignác 1798
 
Béla József
 
Birkholz
 
Bischell, Johann Friedrich
 
Bártfa város
 
Brassói Lapok Kiadóhivatal
 
Barczianu, Aurel
 
Bizon H.
 
Berghofer és Weisz
 
Blumenfeld és Dávid
 
Brewer, Samuel örökösei 1699 1712
 
Brexel, Johann
 
Blau Vilmos
 
Breiner Elkán és Fia
 
Bezsó János
 
Bezsó János és Társa
 
Bölöni Sándor
 
Bayer Róbert
 
Berla Sámuel
 
Babágh József
 
Balkius Hirsch Leib
 
Barcza József
 
Bauer Ignácz
 
Brach József, ifj.
 
Bozó és Justin
 
Bozó Mihály
 
Beer E.
 
Barabás Mihály
 
Biraucz Demeter
 
Breitner Mór
 
Budapesti Hírlap
 
Budapesti Napló Rt.
 
Bariţiu, P. Péter
 
Balla Sándor
 
Bicskei Zoltán
 
Braun Fülöp
 
Belle Júlia
 
Berger Miksa
 
Benyák János
 
Balázsy {Nagykanizsa}
 
Büchler Béla
 
Boros Jenő
 
Busch, Eugen
 
Blazsek Józsefné
 
Boldureanu, Nicolae
 
Bauer {Rozsnyó}
 
Boros Róza
 
Becsek D. {fia}
 
Breiner Elkán {fia}
 
Breiner Salamon Lipót
 
Boros Adolf
 
Becsek Dániel
 
Bezsó János {társa}
 
Berkovits Sándorné
 
Brüll és Heimlich
 
Brüll {Szilágysomlyó}
 
Breifeld {Szombathely}
 
Brück Soma
 
Barna János
 
Bertan Ede
 
Bittermann Nándor {fia}
 
Bikár M. és Társa
 
Bikár M.
 
Bikár M. {társa}
 
Baits Vladimir
 
Babits Sándor József
 
Botschar Tivadar
 
Balassa Béláné
 
Bauer Ferdinánd
 
Bauer Ferdinánd és Fuchs Dávid
 
Bendtner Győző
 
Benes Sándor
 
Berger Ármin és Szedő Ferencz
 
Berger
 
Berger Zsigmond és Schimek Ferenc
 
Bergida Ede
 
Balkirs Hersch Leib
 
Bielitz Bertalan
 
Birucz Döme
 
Biraucz Döme és Társa
 
Brener Ármin
 
Breuer Gyula
 
Breuer Mihály
 
Breuer Gyula és Mihály
 
Bruck Ferencné
 
Bruck Ferencné és Társa
 
Bruck Zsigmond
 
Blasz Lipót
 
Bródy Simon
 
Berger Ignác és Társa
 
Berger Ignác {társa}
 
Boros {Kolozsvár}
 
Bozóky Gábor
 
Benkő Miklós
 
Béres és Held
 
Béres Károly
 
Balog Oszkár
 
Bachrach Ludmilla
 
Budovszky L.
 
Baumeister, Franz
 
Biraucz utóda
 
Budapest Székesfőváros Házi nyomda
 
Bichler István
 
Bercsényi
 
Brett Miksa
 
Boros Regina
 
Biró Miklós
 
Biró és Schwarcz
 
Breuer Dávid és Testvére
 
Breuer Dávid
 
Breuer Jakab
 
Balassa István
 
Bruckner Dezső
 
Berkovits Jánosné, özv.
 
Breuer Ármin
 
Bruck Ferenc
 
Bruck Ferenc és Társa
 
Bakács Albert
 
Bartos Lipót
 
Bata János
 
Bokor Rezső
 
Budapesti Nyomda és Lapkiadó Rt.
 
Bruchsteiner
 
Bruchsteiner és Fia
 
Baron
 
Bauer
 
Bruchsteiner Ármin és Richard
 
Batthyány Ferenc
 
Batthyány Ferencné Poppel Éva
 
Bőhm József
 
Beretzki György
 
Balázs István
 
Balla Imre
 
Balogh Barna
 
Baltha János
 
Balu István
 
Bárd Ferenc
 
Bárd József
 
Bárd István
 
Bárd István és Társa
 
Bárd Miksa
 
Bárd Jakab és Fia
 
Barta Sándor
 
Bata
 
Bata és Morgenstein
 
Beck
 
Beck és Társa
 
Bartalits E.
 
Bartalits {1}
 
Bartalits {2}
 
Beck F.
 
Becz
 
Becz és Társa
 
Bedinger {1}
 
Bedinger {2}
 
Behr Miksa
 
Benedek
 
Benedek és Hoffmann
 
Benkő Nándor
 
Berger M.
 
Berger M. és Társa
 
Bernovits Gusztáv
 
Besskó Károly
 
Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.
 
Beuer Mihály
 
Bichler J.
 
Bihari
 
Bihari és Eisner
 
Birkholtz
 
Birkholtz és Vajda
 
Bíró Miklós
 
Birócz
 
Birócz és Társa
 
Blau Mór
 
Blau N.
 
Bleier Ede
 
Boldini Ede
 
Boldini Ede és Társa
 
Bokor József
 
Bokor Dezső
 
Bokor D. és Fischer Mihály
 
Bocskay
 
Borbély Gyula
 
Boros B. Mihály
 
Boross
 
Boruth Elemérné, özv.
 
Boscovitz Mór
 
Bötting Gusztáv
 
Breiner Elemér
 
Breier József
 
Breitner Károly
 
Brett {1}
 
Brett {2}
 
Brett Testvérek
 
Bródi Zsigmond
 
Brózsa Antal
 
Buck Andor
 
Burián Mór
 
Bruck Andor
 
Budai Ferenc
 
Budai-Bernwallner József
 
Budai-Bernwallner József
 
Braun
 
Burián Pál
 
Burián és Grübnaum nyomda
 
Büchler Döme
 
Büchler Henrik
 
Büchler Ignác
 
Buschmann Ferenc {utóda}
 
Buschmann
 
Berger Adolf
 
Boros Lajosné
 
Balogh Tamás
 
Bauer Károly
 
Betnár Béla
 
Braniste és Társa
 
Braniste {Brassó}
 
Braniste {társa}
 
Beck Izidor
 
Beck Adolf, id.
 
Buzárovics Gusztávné, özv.
 
Bártfay Géza
 
Berkovits R.
 
Birnbaum Lázár
 
Birnbaum Sándor
 
Berger József és Fia
 
Berger József
 
Berger József {fia}
 
Balázs Arnoldné
 
Breitner Soma
 
Breszler és Ferdinánd
 
Breszler {Kolozsvár}
 
Birtha József
 
Benkő Testvérek
 
Benkő testvérek {1}
 
Benkő testvérek {2}
 
Berger Miksáné
 
Berger Bernát
 
Berger és Társa
 
Braunn Henrik
 
Baroson Endre
 
Brajjer L.
 
Brejjer L. és Mayer R.
 
Boros János
 
Beke Gyula
 
Balázs Jenőné, özv.
 
Bazsó Kálmán
 
Blasz József
 
Bratu Miklós
 
Borbély Béla
 
Borbély Sámuel
 
Burger {Nyíregyháza}
 
Blayer Bernát
 
Blazsek József
 
Back Bernát
 
Böhm Albert
 
Bogenglück Ignác
 
Boros Ignácné
 
Balla Lajos
 
Balla és Krautwig
 
Berki Gyula
 
Blank {Szabadka}
 
Bayer {Szakolca}
 
Bayer és Társa
 
Bayer {társa}
 
Barna
 
Béressy Gézáné
 
Bezsó Istvánné, özv.
 
Bánfalvi Lajos
 
Berger Bernát {Szilágycseh}
 
Berkovits Sámuel
 
Berla Sámuel {társa}
 
Bellák Gyula
 
Bradvarovics, Koszta
 
Bresnitz H. K.
 
Bradvánovics, Koszta
 
Brück Gyula
 
Berkovics Lajos
 
Bíró János
 
Bercze Gyula
 
Bosnyák Ernő
 
Biel Lina
 
Beck Lina
 
Barabás István
 
Balogh József
 
Burkert Ede
 
Balla Gyula
 
Balkányi Elek
 
Bakanek Gáspár
 
Bakanek és Goldberger
 
Bakanek és Gádor
 
Béni Zsigmond
 
Baura József
 
Berkovics Sándor
 
Balkersch Gidale
 
Benedek Sándor
 
Barna Antal
 
Bózvári J. Antal
 
Birnbauer Vilmos
 
Beke Zoltán
 
Bagó Mihály
 
Bogler Lajos
 
Beck Róza
 
Bácsi Péter
 
Barza {Ipolyság}
 
Bernáth Zoltán
 
Brecska Antal
 
Baranyai József
 
Bakonyi Aladár
 
Bánffy Gyula
 
Borbás Imre
 
Bánsági-Prokker Ádám
 
Berger János
 
Balogh József {Kolozsvár}
 
Bariţiu, P. Péterné, özv.
 
Braun Miklós
 
Benkő Béla
 
Binder Jenő
 
Bartha Károly
 
Blau Béla
 
Balázs Tibor
 
Beregi Református Egyházkerület
 
Bárány József
 
Braun Mór
 
Bagossy Mihály
 
Brünner Adolf
 
Béres Sándor
 
Berkovits Ferenc
 
Burger Béla
 
Breuer Dezső
 
Berta János
 
Balogh Jenő
 
Berger Ferenc
 
Banovits Tibor
 
Barna Ferenc
 
Binder Alfrédné
 
Balogh László
 
Burkus András
 
Banca Industriasilor
 
Bugyi Antal
 
Báwárth Gyula
 
Billitz
 
Baeder Illatszergyár Rt.
 
Bognár Jenő
 
Bogdanov, Lyubomir
 
Berger Ernő
 
Bartusz András
 
Balogh Károly és Albert
 
Balogh Károly
 
Balogh Albert
 
Bugadzsia János
 
Bernáth György
 
Babos Andor
 
Bánsági Károly
 
Baranyi József
 
Bettelheim Testvérek Kiadó
 
Bettelheim {testvérek 1}
 
Bettelheim {testvérek 2}
 
Benke és Lakatos
 
Benke {Kunszentmárton}
 
Biró Mihály
 
Blechl József
 
Biszterszky Lajos
 
Blahut {Békéscsaba}
 
Berkovits Lajos
 
Balkányi Lajos
 
Balassa és Társa
 
Balassa Sándor
 
Berkes István és Ónodi József
 
Berkes István
 
Berkes István és Társa
 
Berkes István {társa}
 
Baross Bernát
 
Baruss János
 
Baltha és Társa
 
Baltha {társa}
 
Beleznay Mihály
 
Berger Andor
 
Berger és Schullehrer
 
Berger {Pestszentlőrinc}
 
Balogh Béla
 
Bodh József
 
Breznay Pál
 
Bleier Mór
 
Berényi és Társa
 
Berényi {társa}
 
Berényi {Topolya}
 
Barth D.
 
Berger Jenő
 
Balog
 
Bagits Nándor
 
Bőhm Lajos és Társa
 
Bőhm Lajos {társa}
 
Bichler Artur
 
Bruck és Sichermann
 
Bienenstock Lipót és Fia
 
Bienenstock Lipót
 
Bienenstock Lipót {fia}
 
Brück Ferenc és Társa
 
Brück Ferenc
 
Brück Ferenc {társa}
 
Baron Arnold
 
Balázs István és Deutsch József
 
Balázs István és Társa
 
Balázs István {társa}
 
Berger Sándor
 
Barta Mór
 
Braun Samu
 
Busztin Izidor
 
Bethánia Egyesület
 
Bauer Ármin
 
Becskó Károly
 
Burger A. Arnold
 
Burger és Kellner
 
Bródy Miksa
 
Bernhardt Dezső
 
Bródy Rudolf
 
Budavári László
 
Bizutti {Bp.}
 
Bienenstock Vilmos
 
Boros Ignác
 
Beér Sándor
 
Boda Pál
 
Braun Aladár
 
Balassa J.
 
Bánfi Gyula
 
Belohorszky Lajos
 
Bérczi Sándor
 
Bányai Sándor
 
Bauer Rezső
 
Bernwaliner István
 
Bösz {Bp.}
 
Berkes Rezső
 
Bártfay {Bp.}
 
Bártfay és Gábor
 
Baron {Bp.}
 
Bartha {Bp.}
 
Baron és Bartha
 
Batai és Öhlmacher
 
Batai {Bp.}
 
Bakács Pál
 
Bernhart Dezső
 
Berkovits Nándor
 
Bernwallner István
 
Bródi Mártonné
 
Boér Pál
 
Blum Gyula
 
Bruchsteiner
 
Bruck Ferencné, özv.
 
Busztin Izidorné, özv.
 
Breier Mór
 
Breitner
 
Balla
 
Beimel József
 
Bucsánszky Alajos Eger 1802 1883
 
Boldini Róbert
 
Beck és Vas
 
Bendiner Testvérek
 
Bendiner Testvérek és Grünwald A.
 
Bródy Zsigmond
 
Bein Gerzson
 
Birkholz, Vajda és Preszburg
 
Bendiner K.
 
Bendiner Lipótné
 
Bendiner B.
 
Bielitz és Waldner
 
Berger Árminné, özv.
 
Biehler Ignác
 
Bihari Mór
 
Bergmann
 
Brett Zsigmond
 
Biehn Ármin
 
Bárdos Jakab
 
Berkovits Zsigmond
 
Bromberger Jakab és Winkler Ármin
 
Bergida Éliás
 
Braun Sándor
 
Berger Gyula és Társa
 
Berger Gyula
 
Berger Gyula {társa}
 
Bauer Adolf
 
Bata és Társa
 
Bata {társa}
 
Behr Miksa és Weisz Miksa
 
Bíró Pál
 
Bródy József és Társa
 
Bródy József
 
Bródy Dániel
 
Beller Ignác
 
Berger Adolfné
 
Boros Ferenc
 
Bugarszky Milán
 
Balla Izidor
 
Balla Izidor és Léderer Oszkár
 
Biliczer János
 
Bardócz Sándor
 
Benedikt Lipót és Hoffmann József
 
Benedikt Lipót
 
Braun Samu és Mikenbrunn Hirsch
 
Büchler Vilmos
 
Bán Imre, id. Dunapataj 1874. 1944.
 
Baszint Ignác
 
Breitner Miksa
 
Back Ármin és Breitner Miksa
 
Breuer Mór
 
Bittermann A-né
 
Bozzay Pál
 
Bloch Henrik
 
Bettelheim
 
Báttaszéki Lajos
 
Bocsáry Kálmán
 
Back Anna
 
Böhm
 
Berényi Zs.
 
Beszédes Sándor
 
Beimel és Horák
 
Burján
 
Burján és Székely
 
Brünauer és Társa
 
Bittermann Ede
 
Barráné és Stein
 
Bartók Lukács
 
Békésy Károly
 
Burckhardt Ágoston
 
Baldy
 
Bakcsy R.
 
Burián Pál
 
Bobancai és Fielker
 
Buchsbaum Miksa
 
Bertalanffy Imre
 
Blayer Pinkász
 
Blayer Pinkász és Fia
 
Beck József
 
Bezsó Elemér
 
Berger Antal
 
Boros Jenő
 
Bartunek Béla
 
Böhm és Társa
 
Böhm {Orosháza}
 
Böhm {társa}
 
Beck Imre
 
Belnay, Georg Alois 1766 1809
 
Belnay Örökösei
 
Busch {Pozsony}
 
Bode Nándor
 
Brég János
 
Bick Ábrahám
 
Balázsovoch Kálmán
 
Blumberg Soma
 
Boruth Elemér
 
Binder, Hermann
 
Blum Ármin
 
Bittermann Károly Óbuda
 
Blaszits Vince
 
Burghardt Rudolf
 
Barcianu Popovici, Aurél
 
Burger Zsigmond
 
Bába Imre
 
Bába Sándor
 
Bába Testvérek
 
Balázsovits Norbert
 
Bakos és Perényi
 
Bodor Frigyes
 
Berkovits Márk
 
Barcsy Zsigmond
 
Bittermann Andor
 
Bjel és Jelinek
 
Braun Rihárd
 
Barta István
 
Blaskovits Sándor
 
Bikfalvi Falka Sámuel Fogaras 1766 1826
 
Babancu
 
Babancu és Fielken
 
Benczur József
 
Benczur-Werthmüller
 
Benczur-Vetterl
 
Binz, Johann Georg
 
Barra Gábor 1799 1837
 
Barra-Stein
 
Bergai József
 
Barráné és Fia
 
Bárdosi István
 
Barth, Johann V.
 
Binder Ferenc
 
Bieltz, Michael
 
Bezsó Gusztáv Adolf
 
Bárczy János
 
Bucsánszky-Landerer-Heckenast
 
Bucsánszky-Schmid
 
Bucsánszky-Sollinger
 
Bucsánszky-Belnay
 
Blöss, Josef
 
Bánffy Miklós 1547 1593
 
Boldizsár Károly
 
Beck, Joann. Christoph
 
Bucsok János 1806