SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Reichard, Marcus
 
Reichard, Mark
 
Rábai István
 
Redlitz, Ferdinand Johann
 
Redlitz, Maria Magdalena, özv.
 
Renius György
 
Rennauer, Johann Philipp
 
Rennauerin, Anna Maria, özv.
 
Rheda Pál 1619
 
Rheda Péter 1630
 
Rîmniceanul, Ioan
 
Roden, Georg Andreas
 
Rîmniceanul, Dimitrie
 
Rosnyai János
 
Rosnyai János özvegye
 
Royer, Franz Anton
 
Royer János Pál
 
Royer Maria Magdaléna
 
Róth Ferenc
 
Réthy Lipót
 
Rajkovics Károly
 
Ruber István
 
Raubiček Izor
 
Rosenberg Zsigmond
 
Rudoff, Giovanni 1847 1900
 
Raáb Béla
 
Róth Antal
 
Raab János
 
Ries Lajos
 
Rosa Viktor
 
Rónai Frigyes
 
Roth Simon
 
Reiss Tivadar József
 
Reiss Tivadar, ifj.
 
Ruber E.
 
Reissenberger G. A.
 
Rohacsek Simon
 
Rosenthal Márk
 
Reszler Jakabné
 
Róth Károly, ifj.
 
Radák János
 
Reich Jakab
 
Reissenberger Adolf
 
Reisz Sarolta
 
Rákos Vilmos
 
R!ákos Hermina
 
Rosner Adolf
 
Reihelesz L.
 
Rothmann Salamon
 
Reicheles R.
 
Rosenbaum Miksa
 
Richter Károly
 
Reismann Mór
 
Rábely Miklós, id.
 
Romwalter Alfréd
 
Röttig Gusztáv
 
Rose V.
 
Redlitz, Michael Johannes
 
Riegel Zoltán
 
Roschek József és Eichler Károly
 
Roschek József
 
Reif József
 
Radák Jánosné
 
Rubinstein Sándor
 
Réthy Lipót és Fia
 
Réthy
 
Roth
 
Radó Jenő
 
Radó Izor
 
Rand
 
Redő Testvérek
 
Reich Ármin
 
Reiner Elkán
 
Révai Arthur
 
Rigler József Ede
 
Rosenberg Mórné
 
Roth
 
Roth József
 
Roth Mór
 
Roth Mór és Társa
 
Rózsa Izidór
 
Rózsa Kálmán
 
Rózsa Kálmán neje
 
Rubin I.
 
Rutkai Jenő
 
Redő {1}
 
Redő {2}
 
Redő Testvérek
 
Rózsa Ottó
 
Rózsa Kálmán és Neje
 
Rákos Hermina
 
Rosenzweig, Henrik
 
Rozsandai János
 
Rubin Salamon
 
Rottmann Salamon
 
Rosenthal Pál
 
Ruzsinák Antal
 
Rafila Demeter
 
Reiss József Tivadarné, özv.
 
Roth Frigyes
 
Risnyovszky János
 
Radil Károly
 
Royer örökösök
 
Röttig Gusztáv és Fia
 
Röttig Gusztáv {fia}
 
Rose V. {utóda}
 
Róvó Aladár
 
Roth és Krausz
 
Rényi-Róth Dezső
 
Révai Arthur és Salamon
 
Rosenberg Lajos
 
Rosenblüth Simon
 
Rubinstein Miksa
 
Risztics István
 
Réthy Viktor
 
Roth György
 
Rákosi Jenő
 
Rosenkrantz, Samuel Gottlieb
 
Raáb és Társa
 
Radványi Ábrahám
 
Radenkovits Dragulin
 
Radenkovits Dragulin és Krisztits J. A.
 
Roth Sándor
 
Roth Sándor és Pintér Mór
 
Reszler Jakab
 
Rubin Izidor
 
Rimstein Ábrahám
 
Runer Lajos
 
Rauch Antónia
 
Rábely Miklós, ifj.
 
Reif Henrik
 
Rosenman Bernát
 
Reinitz Zsigmond
 
Rákos Farkas
 
Reisz
 
Reisz és Neumann
 
Rothberger Miksa
 
Rothberger és Weisz
 
Radó Gyula
 
Radó Jenő és Gyula
 
Rosenfeld Farkas
 
Rubin József
 
Róth György
 
Róth Györgyné
 
Rechner Mihály
 
Reiss Frigyes
 
Révész Sándor
 
Reisner Ede
 
Raab Jánosné
 
Rapek, Bohuszláv
 
Rátkay {Karcag}
 
Réti Gyula
 
Raubitz Janka
 
Ruff Andor
 
Rosenthal Rachmil
 
Rosenthal Ráchwil
 
Róth Izsák
 
Révész Béla
 
Rosenthal Márk és Fia
 
Rosenthal Márk {fia}
 
Reisz L.
 
Rochlitz Géza
 
Rappaport Henrik
 
Rubinstein Vilmos
 
Rákos Ferike
 
Rothbaum Herman
 
Reicheles Lipót
 
Radoszávlyevits, Vladimir
 
Reinholz Ferenc
 
Róde Mihály
 
Rosenberger Ignác
 
Rodina János
 
Rodina János és Társai
 
Radák, Sefta
 
Rittinger Ede
 
Rosenbaum Henrikné
 
Rábely Károly
 
Rózsa Dezső
 
Ruber János
 
Regna Erdőkitermelő Szövetkezet
 
Rajkai Lajos
 
Römer Arnold
 
Rechnitz Sándor
 
Raab Frigyes
 
Rimstein Izsák
 
Rácz István
 
Rabecz István
 
Rand Barna
 
Rosmann Móric
 
Róth Károly
 
Reiner Feren
 
Ress István
 
Regős Mihály
 
Raffay Ferenc
 
Rózsa Sándor
 
Rázsó Testvérek
 
Rázsó {testvérek 1}
 
Rázsó {testvérek 2}
 
Rosenberg Ignác
 
Raffai és Társai
 
Raffai János
 
Raffai {társa 1}
 
Raffai {társa 2}
 
Rosenthal Áronné
 
Rosenthal Herman
 
Rosenthal Móric
 
Rosenfeld Henrik
 
Róna Fülöp
 
Ripszky József
 
Rubinstein Ráfael
 
Román Károly
 
Rosenbaum Ignác
 
Rosenbaum Ignácné, özv.
 
Rengey {Szeged}
 
Richnovszky Gyula
 
Rosenbaum Artur
 
Róth Ferenc {Újpest}
 
Ritter Jenőné, özv.
 
Révay Tivadar
 
Rényi Dezsőné, özv.
 
Richnovszky Gyuláné, özv.
 
Rechnitz Jenő
 
Rosenfeld Henrik {Debrecen}
 
Raáb István
 
Rosmann Sándor
 
Ries Hermína
 
Rázsó Sándor
 
Raisz József
 
Roth Lajos
 
Rajkai Vilmos
 
Rubinstein Salamon
 
Ritter Jenő
 
Radó István
 
Rothmann Ferenc
 
Reiner Flóris
 
Rothenstein {Bp.}
 
Rosenthal Gyula
 
Richter Márton
 
Reisz Jenő
 
Rusznák Samu
 
Raschofszky Árpád
 
Raschofszky és Cserhát
 
Rosztoczky Emil
 
Rákos
 
Reichenberg Ignác
 
Roth Vilmos
 
Rózsa Elemér
 
Rosenberg Aladár
 
Reményi Endre
 
Róna Ferenc
 
Reichler Rudolf
 
Reményi Andor
 
Rozgonyi Ernő
 
Rottenstein Lajos
 
Ramspott Károly
 
Ramspott Károlyné
 
Rampspatt
 
Reach Zsigmond
 
Régi Gyula
 
Reich
 
Reich és Társa
 
Reichert Ede
 
Reichert I.
 
Reményi és Váltó
 
Révész József
 
Riegler József Ede
 
Riegler József
 
Rotberger
 
Rotberger és Weisz
 
Rózsa Jenő
 
Rózsa és Schwarcz
 
Reményi
 
Révai Irodalmi és Nyomdai Intézet
 
Richter M.
 
Rózsa
 
Rozsondai János
 
Rötting Gusztáv
 
Rötting-Romwlter
 
Rubin G.
 
Rubitschek Izidor
 
Rudnyánszky és Aranyossy
 
Rudnyánszky Antónia
 
Rusznák Lajos
 
Rusznyák és Türk
 
Rusznyák
 
Rudas Albert
 
Rechnitz Jakab
 
Rechnitz Jenő
 
Rózsa Jónás Jenő
 
Rosner {Bp.}
 
Rusznák Simon
 
Roth Imre
 
Rigó {Bp.}
 
Resch Nándor
 
Ráth Tivadar
 
Reich Pál
 
Rosenfeld Lajos
 
Reiszmann István
 
Retkes Lajos
 
Ragó {Bp.}
 
Rézműves Jenő
 
Rovenszky Rezső
 
Rovenszky és Pázmány
 
Radics Vilmos
 
Reiner Ödön
 
Roth Ferenc
 
Rothman Ferenc
 
Raschofszki Árpád
 
Radó István
 
Reményi Andoné, özv.
 
Rivcsuk Benő
 
Rosztoczky Emil
 
Rosenthal Gyuláné
 
Rosner Márton
 
Róth József
 
Rózsa és Rosner
 
Ráth Mór
 
Róth Antal {Budapest (Pest)}
 
Rautmann Frigyes
 
Révai Sámuel
 
Révai Mór János
 
Ruttkai Jenő
 
Radó Ernő
 
Radó Vilmos
 
Rózsa Izidór és Müller József
 
Rákosi József
 
Ruhland Lipót
 
Rosenbaum Benedek
 
Rosenbaum F.
 
Rákosi Farkas
 
Rákosi Vilmos
 
Rosenberg Ignácné, özv.
 
Rosenberg Ignácné, özv. és Berger Adolfné
 
Reich Sándor
 
Rosenfeld Farkas
 
Róna Béla
 
Reich Bernát
 
Ranschburg Simon
 
Rázsó Manó
 
Rázsó Manó és Büchler Béla
 
Raubičekné Fein Teréz
 
Römer és Kammer
 
Römer
 
Rosenstein Mayer
 
Redlitz Ede
 
Rezza, Ercole
 
Ritter Anna
 
Rácz Ádám
 
Ruzicska Gyula Nagyvárad
 
Reichard Károly
 
Rosenzweig {Liptószentmiklós}
 
Raubitz János
 
Reisenberger Henrik
 
Rubinstein Ábrahám
 
Rosezweig R.
 
Revszky József
 
Rákos Henrik
 
Rozner Dávid
 
Rábely Miklós, ifj.
 
Rennstein M.
 
Romwalter Károly és Fia
 
Romwalter Károly
 
Reichard Adolf
 
Reichard és Rumbold
 
Reichard és Litfass
 
Rumbold
 
Reininger Ármin
 
Rosenbaum és Cziráki
 
Rácz M.
 
Rezsnicsek Alajos
 
Rosenfeld Ignác
 
Rohonyi Géza
 
Ramazetter Károly
 
Rubinstein N.
 
Reichsrath J., ifj.
 
Ruttkay Gábor
 
Ries Jakab
 
Reichard Károly Fiai
 
Rubicsky József
 
Rauh János
 
Rosenthal, Elias Naphtali
 
Rupp F.
 
Reisbach, I A.
 
Ráder Alajos
 
Ráder-Számmer
 
Ráder-Trattner-Károlyi
 
Rîmniceanul, (Papavici, Popovici), Petru
 
Rohn Alajos 18?? 1870