SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Landerer, Franz
 
Landerer, Johann Michael
 
Landerer János Sebestyén 1727
 
Landerer Katalin, özv.
 
Landerer Lipót Ferenc, id.
 
Landerer Mihály
 
Landerer Veronika, özv.
 
Lavrentie
 
Lechner Anna, özv.
 
Lehmann, Christian
 
Letavszky Ferenc
 
Lettner, Josef Gottfried
 
Logofát, Dimitru
 
Lorint
 
Lőcsei Pál
 
Löwe, Anton
 
Luboviensky Ferenc
 
Ludvig, Johann
 
Lőbl Dávid
 
Lengyel Lipót
 
Lehmann, Gottlieb
 
Laiszky János
 
Létz János
 
Láng Jakab Jenő
 
Lévay Fülöp
 
László Béla
 
Liebermann Mór
 
Lepage Lajos
 
Losonczi Sándor
 
Löbl Dávid
 
Ludvig
 
Lustein Márton
 
Landesman B.
 
Laszky Ármin Pest 1851 1915
 
Láng József Lipót 1862
 
L Varga E.
 
Lindauer, Johann
 
Lévai Lajos
 
Lőwy Miksáné, özv.
 
Lévai Izsó
 
Landesman Miksa és Társa
 
Lővi Adolf
 
Litteczky Endre
 
Lengyel Pál
 
Löffler József
 
Lővy Bernát
 
Löwinger Lipót
 
Lechenmayer József Károly
 
Lámpé
 
Lévai Mór
 
Langer Ede
 
Langer Ede fia
 
Laufer Jakab Leib
 
Légrády Testvérek
 
Leitersdorfer József
 
Leitner Ede
 
Leopold Mihály
 
Löbl Dávid
 
Löbl Ábrahám
 
Löbl Mór
 
Löblovitz Zsigmond
 
Lőrincz Károly
 
Lőrincz János
 
Lőw Ede
 
Lőwy Henrik
 
Luszt Sándor
 
Leopold és Klein
 
Leopold Dávid
 
Létz János és Társa
 
Lang, Ignaz
 
Ludvig
 
Ludvig, Johann örökösei
 
Ludvig, Jakob
 
Linszy M.
 
Landesman Miksa
 
Lőwy Miksáné, özv.
 
Lederer Hermann
 
Lehmann Gotlieb és Fia
 
Lehmann Henrik
 
Létz János
 
Lengyel Imre és Társa
 
Lengyel Imre
 
László Albert és Társa
 
László Albert
 
Laufer Vilmos
 
Lőw Béla
 
Lőw Sámuel
 
Lurja Aladár
 
Lukács G.
 
Letenyei Sándor
 
Laskai Árpád
 
Lőw Dezső
 
Ligeti István
 
László Adolf
 
Lőbl Dávid és Fia
 
Liebermann Mór {Nagyszalonta}
 
Leyrer, Josef
 
Lővi Antal
 
Lichtenfeld Salamon
 
Landesmann Miksa és Társa
 
Landesmann Miksa
 
Landesmann Miksa {társa}
 
Lázár János
 
Lám Elemér
 
Lövisohn Manó
 
Lányi Izsó
 
Lippert, Karl Gottlieb
 
Loydl Testvérek
 
Loydl Henrik
 
Loydl {2}
 
Lipinszki Lipót
 
Langguth-család
 
Langguth
 
Laufer Jakab
 
László Béla
 
Lichtmann Róza
 
Lipinszki
 
Lipinszki és Társa
 
Láng J. és Társa
 
Löbl Dávidné
 
Löbl Ödön
 
Lőblowitz Zsigmond
 
Lusztig Mór
 
Lichtmann Ferenc
 
Lang, Adam August
 
Langer K. János
 
Leopold Ignác
 
Lőwy Gusztáv
 
Lővi Márton
 
Lindenberg Adolf
 
Lehner György
 
Lux Mihály
 
Liebermann
 
Löw Ede
 
Leitersdorfer Józsefné
 
László Károly
 
Losonczi Zoltán
 
Losonczi Zoltá és Társa
 
Losonczi Zoltán {társa}
 
Landau {Beregszász}
 
Landau és Rubin
 
Leopold és Frank
 
Lengyel Imre {társa}
 
Liebermann József
 
Link Lipót
 
Lehr Lipót
 
Lipschitz Lipót
 
Lipschitz Herman
 
Lenkei {Körmöcbánya}
 
Langer, Wolf
 
Léderer Manó
 
Leopold {Marosvásárhely}
 
Lőwy József
 
Lőwy József Fia
 
Lévai Izsó
 
Links M.
 
Laufer Nándor
 
Lőwey Gusztáv
 
Laufer Ernő
 
László Sándor
 
Lipschitz és Társa
 
Lipschitz {Szabadka}
 
Lampel
 
Litteczky Endre, ifj.
 
Löffler Adolf
 
Lékay-Lingauer Albin
 
Lintner és Számedli
 
Lintner {Szombathely}
 
Landau {Sztropkó}
 
Lackinger Károlyné
 
Lovas és Strobl
 
Lovas {Temesvár}
 
Laudstein Ignác
 
Lehner
 
Lebovits Márton
 
Lotterer Antal
 
Lengyel Imre {Balassagyarmat}
 
Láng Sándor
 
Lőb Mór
 
Lichtenstein Mór
 
László és Szekeres
 
László {Csongrád}
 
Lichtmann Lajos
 
Lehotai Pál
 
Liebermann Testvérek
 
Leopold Sándor
 
Lupasy Gyula
 
Lading János
 
Lászlóczky Gyula
 
Lázár József
 
Lakatos József
 
Lázi József
 
Láncz Jenő
 
Lichtmann Ferencné, özv.
 
Ludvig István
 
Lépesfalvi Márton
 
László Kálmán
 
Lux János
 
László Sándor {Pécs}
 
Lázár Endre
 
Lux {Pesterzsébet}
 
Lukács Lukács
 
Lajkó Ágoston
 
Lázár Géza
 
László Jenő
 
Lőwi Márton
 
Láng József {Újpest}
 
Lőkös Imre
 
Lőw Nándor
 
Láng György
 
Lamm Sándor
 
Lamm Sándor és Társa
 
Ladányi Jánosné
 
Langer József
 
Laufer Ignác
 
Lauffer Adolf
 
Langer F.
 
Langer F. fiai
 
langer F. és Fiai
 
Laufer R.
 
Laufer R. és Társa
 
Laufer
 
Leitner
 
Leopold és Vigyázó
 
Linzig Mór
 
Lorilleux Ch. és Társa
 
Lónyai
 
Lónyai és Schwarcz
 
Lónyay
 
Löbel Lipót
 
Lőw Endre
 
Lőwy Antal
 
Lőw Zs.
 
Lőw Zs. és Ede
 
Lőwy
 
Lőwy és Fischer
 
Lőw Ignác
 
Lengyel
 
Leicht
 
Lengyel Albert
 
Lázár József {Kunszentmárton}
 
László Gergely
 
László és Grossmann
 
László és Sarlay
 
László Zoltán
 
László Zoltán {társa}
 
László Zoltán és Társa
 
Lovas Bence
 
Lovas Imre
 
Láng György {Temerin}
 
Lengyel
 
Lőbl Mór
 
Löblovitz Andor
 
Leidl {Bp.}
 
Löffler Lipót
 
Lehner Dezső
 
Lombár László
 
Ladányi János
 
Ladányi Antal
 
Ladányi Zsuzsanna
 
Leiner Tivadar
 
Leiner Tóbiás Antal
 
Leitner {Bp.}
 
László Adolf
 
Leiner Móric Hersch
 
Leutwyler Ferenc
 
Ladányi Jánosné, özv.
 
Lusztig Tivadar
 
Limbok Béla
 
Landerer Lajos 1800 1854.
 
Löwy Márkus Ephraim
 
Lampel Róbert
 
Lukács László
 
Lorber Ferenc
 
Lorber és Schwerzig
 
Lauffer és Stolp
 
Lauffer Vilmos 1823 1895
 
Légrády Károly
 
Légrády Tivadar
 
Lampel és Wodiáner
 
Leitner M. L.
 
Lonkay Antal
 
Lafite és Eisner
 
Lafite
 
Laufer M.
 
Lőrincz Sándor
 
Lajner Joachim
 
Ladányi {Budapest}
 
Lusztig
 
Linczer Mór és Társa
 
Linczer Mór {társa}
 
Linczer Mór
 
Léderer Oszkár
 
Lázár Sámuel
 
Lefkovics Vilmos
 
Lebovits Lipót
 
Lányi János
 
Lengyel és Stein
 
Lévai Ignác
 
Landau és Österreicher
 
Lederer Ármin
 
Lőwy Lipót
 
Lasska Nándor
 
Lévai Lajos {Eger}
 
Leuchter Sámuel
 
Lebovits L.
 
Lippóczy József
 
Lehmann és Baldy
 
Lehmann V. Sándor
 
Leitner János
 
Leitner Nándor
 
Lőw Miksa
 
Losonczi Sándor és Társa
 
Losonczi Sándor {társa}
 
Léderer és Varga
 
Löffler Manó
 
Lutsch József
 
Lutsek József
 
Lengyel Viktor
 
Lutsch B.
 
Liebermann Géza
 
Litteczky Endre és Társa
 
Litteczky Endre {társa}
 
Liebermann Mór {Debrecen}
 
Leuchter B.
 
Láng József és Társa
 
Lévai Márton
 
Letzter József
 
Landerer és Heckenast
 
Lőwy és Alkalay
 
Lőwy Miksa
 
Lévai Jenő
 
Litfass Károly
 
Lehoczky János
 
Lőwy Miksa {Szatmárnémeti}
 
Ligeti Jenő
 
Ligeti Jenő és Társai
 
Ligeti Jenő és {társa 1}
 
Ligeti Jenő és {társa 2}
 
Löffler Andor
 
Lónyay Nándor
 
Lőwy Béni
 
Lackinger Róza
 
Lőw Samu
 
Lőwy Lajos
 
Lichard Milán
 
Lebowitch Lipót
 
Landere
 
Landerer Anna
 
Ladányi Ferenc
 
Laszlovszky József
 
Lehmann Károly
 
Lebovics Sz.
 
Ludwigh Sámuel
 
Lötsei Sámuel
 
Ludwigh Sámuel
 
Ludwigh-Sreibig
 
Leitner {Kőszeg}
 
Lőtsei Spillenberg László
 
Lantossy
 
Leyrer-Eggenberger-Müller
 
Landerer-Heckenast-Eisenfels
 
Leyrer, Josef ifj.
 
Leyrer-Egyetemi nyomda
 
Lőwy Marcus
 
Lőwy-Egyetemi nyomda
 
Landes, Josef
 
Landes-Belnay
 
Landes-Snischek
 
Landes-Jelinek
 
Landes-Schmid
 
Landes-Czéh
 
Lippert, Johann Fridrich
 
Lippert-Weber
 
Lorber, Franz
 
Leicht
 
Lehmann {Selmecbánya}
 
Laun, Karol
 
Lenk Sámuel
 
Landerer Lipót Ferenc, ifj.
 
Lingner
 
Luga László Fony (Abaúj vm.)
 
Lauf Rudolf