SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Greus, Georg
 
Grüngras, Simon
 
Goldstein Albert
 
Gál László, H.
 
Gall, Friedrich Arnold
 
Geich, Johann Heinrich
 
Gevers, Valentin
 
Gottlieb, Anton 1817?
 
Gőnyei Pócs Gábor, id.
 
Gründer, Gottfried
 
Gutgesell, David 1599
 
Gutgesell, Daniel
 
Guttmann, Johann Paul
 
Gasz Mátyás
 
Gavanszky, Szima
 
Gött Frigyes
 
Grünfeld Vilmos
 
Gusd A.
 
Grádl Péter
 
Goldstein Jakab
 
Goldstein Józsua
 
Gerenday József
 
Gróf Gyula
 
Gross Gusztáv
 
Grünfeld Mózes
 
Grün Herman
 
Gerő Zsigmond
 
Görögkeleti Román Egyházmegye nyomdája Karánsebes
 
Grosz Samu
 
Gallovics Dezső
 
Gabriel Jakab
 
Gámán János
 
Gombos Ferenc
 
Gallovich Jenő
 
Gaál László
 
Glück József
 
Grün Vilmos
 
Gedeon
 
Grünfeld Ignác
 
Grünstein Mór
 
Günsberger Antal
 
Gresics Júlianna
 
Gondos (Grrünbaum) Márk 1852 1914.
 
Gondos Ignác
 
Gondos Márkusné, Özv.
 
Gain, Vásza
 
Grimm, Christian
 
Gellis Henrik
 
Guttmann Fülöp
 
Gürtler József
 
Goldmann Miksa, özv.
 
Gött, Johann Németország 1810 1888
 
Grosz Bertalan
 
Gadavszky M.
 
Goldberger Gyula
 
Grünsfeld Lipót
 
Gáspár Lajos
 
Gärtner Ignác
 
Gipsz H.
 
Gellis Mór
 
Glattstein Adolf
 
Gönczi J. József
 
Gallovics Jenő
 
Grün Géza
 
Gábriel Ágoston
 
Geist Márton
 
Goldstein L.
 
Gestetner Adolf
 
Gálffy és Lámpé
 
Gálffy
 
Gansel Lipót
 
Gasparik József
 
Gellis Miksa
 
Gallovich Jenő
 
Grunhut Ignác
 
Galitzenstein Ármin
 
Ganzel Zsigmond
 
Garai Mór
 
Gelléri
 
Gergely Miksa
 
Gerlach
 
Glückselig Miksa
 
Goldberger Ignác
 
Goldfaden Márk
 
Goldschmidt Árminné, özv.
 
Goldschmiedt Lipót
 
Goldschmied Lipót
 
Gonda János
 
Goszler Gyula
 
Götz Miksa
 
Gross Jakab
 
Grünhut Mór
 
Grosz Izrael
 
Grund V. utódai
 
Grün Ignác
 
Grünfeld Lipót
 
Grünwald Ödön
 
Gutenberg Szövetkezet
 
Gruber Károly Samu
 
Garai
 
Gross{2}
 
Gross Testvérek
 
Gallovics és Liebermann
 
Gedeon és Társa
 
Gärtner Ignác
 
Gramanetz
 
Görnyei Gábor, ifj.
 
Gönyei Gábor, ifj.
 
Glaser Sándor
 
Gábony és Társa
 
Gábony Vilmos
 
Gróf Gyula és Társa
 
Grünwald Jakab
 
Galánthai Ferenc Mihály
 
Gichner Gábor
 
Gansel Zsigmond
 
Gleixner, Johann
 
Grosz Testvérek
 
Grosz {1}
 
Grosz {2}
 
Gűnsberger Antal
 
Gerics és Szőllőssy
 
Gellis Jakab
 
Gürtler János
 
G. Szabó Lajos
 
Gatter és Frischmann
 
Gatter {Perjámos}
 
Görbics Zoltán
 
Görbics és Bauer
 
Gollner, Josef
 
Grohmann Gyula
 
Goldstein József
 
Geissler, Karl Friedrich
 
Glück Mór
 
Gaál István
 
Guttmann Nándor
 
Gött János {fia}
 
Grósz A.
 
Grósz A. és Társa
 
Gárdos Miksa
 
Goldfaden Márkné
 
Goldfinger Mór
 
Goldstein Albert és Bruck Zsigmond
 
Gottlieb Izidor
 
Gross Jakab és Grűnhut Mór
 
Grund Vilmos
 
Guttmann Ignácz
 
Ganz Gizella
 
Grünfeld Cili
 
Gámán János {utód}
 
Grünfeld Henrik
 
Grün Sámuel
 
Grosz József
 
Goldmann Miksa
 
Gross Gyula
 
Gondos Vilmos
 
Gubits Bernát
 
Gold Salamon
 
Goldenberg Lipót
 
Gellis Testvérek
 
Gellis Ferenc
 
Gellis {2}
 
Grünfeld Géza
 
Goldstein Adolf
 
Glancz Izsák
 
Guttmann Kálmán
 
Goldschmied Ármin
 
Goldschmied Alfréd
 
Gross Benjamin
 
Globus Műintézet és Kiadóvállalat Rt.
 
Goldschmidt Testvérek
 
Goldschmidt {1}
 
Goldschmidt {2}
 
Gross és Bauer
 
Gross
 
Grosz
 
Grosz és Nadel
 
Grosz Jakab
 
Galitzenstein H.
 
Grosz A.
 
Grosz A. és Társa
 
Gübesch, Johann
 
Geist Mártonné
 
Ghenadie, II. gyulafehérvári metropolita
 
Grünwald A.
 
Grübnaum
 
Grósz Sámuel
 
Gut Béla
 
Gallovich István
 
Gally Béla
 
Gasz József
 
Gut Béla
 
Gáborjáni {Debrecen}
 
Grünbaum Mórné, özv.
 
Goldmann Mihály
 
Grossmann Benedekné
 
Grossmann Benedek {utóda}
 
Gaál Vilmos
 
Glancz Móricné
 
Galamb Zoltán
 
Gerhardt Ábrahám
 
Gallovics Jenő
 
Gladitsch Pál
 
Groszmann József
 
Groszmann és Kapossy
 
Gresics Szvetozár és Fia
 
Gresics Izidor
 
Gresics Szvetozár
 
Gresics és Szőllőssy
 
Gondos Márkusné, özv.
 
Gondos Ignác
 
Goldberger Vilmos
 
Gaál Samu
 
Gain és Milenkovits
 
Guttmann M.
 
Glatter
 
Grósz Lipótné, özv.
 
Grósz Lipótné, özv. és Társa
 
Grósz Lipótné, özv és {társa}
 
Gipsz Ignác
 
Gipsz Ignác és H.
 
Grün
 
Gander István
 
Gestettner Adolf
 
Grosz és Oesterreicher
 
Grosz {Szatmárnémeti}
 
Grósz Lipót
 
Gottlieb Jakab
 
Goldstein Mórné, özv.
 
Grósz Zsófia
 
Goldberger Chain Leib
 
Garai Mór Fia
 
Garai Mór és Fia
 
Gedő Lajos
 
Gelléri és Székely
 
Gellért S.
 
Germ Károly
 
Gerő Lajos
 
Gerő Mór
 
Gerzson Géza
 
Gerő
 
Gerő és Preisz
 
Glauber
 
Glauber és Singer
 
Glogovszky
 
Glogovszky {társa}
 
Glogovszky és Társa
 
Goldmann
 
Gondos
 
Goldmann és Gondos
 
Goldstein
 
Goldstein és Gerő
 
Goldstein és Ohlendorff
 
Goldstein József {Bp.}
 
Goldstein Mór
 
Grill Károly
 
Gross József
 
Gross Jakab és Gross József
 
Grosz Bernát
 
Grósz és Wartzmann
 
Gasparik János
 
Grosz
 
Grósz
 
Grósz József
 
Grosz Lipót
 
Grünhut Vilmos
 
Grünhut Vilmos és Steiner Ármin
 
Guttmann Benedek
 
Grünhut S.
 
Gutwillig Adél
 
Gerich István
 
Gresits M.
 
Glasel Samuné
 
Glazel Samu
 
Grömme Lajos
 
Gandel István
 
Goldberger {Baja}
 
Gádor János
 
Grünberger Adolf
 
Gruber Dezső
 
Gálik János és Társa
 
Gálik János
 
Gálik János {társa}
 
Gelbermann Herman
 
Garab József
 
Grosz Izidor
 
Goldstein Lipót
 
Gaál János
 
Gerendai {örökösök}
 
Gönczöl János
 
Gross Dávidné
 
Gonda József
 
Glancz Mór
 
Gusztos József
 
Gabrik Rosenberg József
 
Grün Sándor
 
Goldstein Árpád
 
Grünstein Mór és Fia
 
Grünstein Mór {fia}
 
Gaál Sándor
 
Gunits Béla
 
Goldstein Aladár
 
Guttmann Béla
 
Gömöri Zoltán
 
Gattler Andor
 
Goldschmied Sándor
 
Gáspár Zoltán
 
Gál Sándor
 
Gál István
 
Gálffy István
 
Grósz Emil
 
Glanc Lipótné, özv.
 
Guttmann Kálmánné, özv. és Fia
 
Guttmann Kálmánné, özv.
 
Guttmann Kálmánné, özv. {fia}
 
Grünwald Béla
 
Grujics Testvérek
 
Grujics {testvérek 1}
 
Grujics {testvérek 2}
 
Gellis Mózes
 
Gold. G. Zoltán
 
Géczy József
 
Géczy Józsefné
 
Gaál János {Balassagyarmat}
 
Gemsey Soma
 
Gemsey Tibor
 
Gelbermann Hermanné
 
Gárdos József
 
Gárdos és Horovitz
 
Grossmann {Miskolc}
 
Galgóczi {Párkány}
 
Gewürz Ferdinánd
 
Gutmann Béla
 
Görög Kálmán és Neje
 
Görög Kálmán
 
Görög Kálmánné
 
Glanz Izidor
 
Gellér Béla
 
Gábor Ernő
 
Gábor László
 
Göschl {Bp.}
 
Gerő Henrik
 
Goldschmied Jenő
 
Goldschmied Rezső
 
Goldfaden és Fia
 
Goldfaden {fia}
 
Goldfaden és Gonda
 
Gonda {Bp.}
 
Goldschmiedt Mór
 
Goldschmiedt Testvérek
 
Garai Simon
 
Gábor {Bp.}
 
Gottlieb Izsó
 
Gács Vilmos
 
Gál és Neumayer
 
Gál {Bp.}
 
Goldberger Arnold
 
Geiszt Kálmán
 
Gerő Izsó
 
Goldberger {Bp.}
 
Goldberger és Társa
 
Gulyás Ignác
 
Gulyás Vilmos
 
Glatter Rezső
 
Guth Jenő
 
Glasel Lajos
 
Grega Nándor
 
Gerő Sándor
 
Goldstein Árminné
 
Goldmann Henrik
 
Gál Benjamin
 
Galitzenstein Arabella
 
Goldstücker Gyula
 
Galtzer Testvérek
 
Galitzer József
 
Galitzer Arnold
 
Garai és Róna
 
Garai {Bp.}
 
Goldmann Ignác
 
Goldmann és Gondos
 
Gondos {Bp.}
 
Gosztonyi Antal
 
Gosztonyi és Honig
 
Gertler Lajos
 
Gergely István
 
Ginács János
 
Geduldinger Hugó
 
Gáti János
 
Gál Jenő
 
Gerő Sámuel
 
Gerván Lajos
 
Grossmann {Bp.}
 
Goldstein Dezső
 
Gonda M. Marcel
 
Götz László
 
Gold Zoltán
 
Gerő Jenő
 
Greca Vilmos
 
Garai Simonné, özv.
 
Germ Károlyné, özv.
 
Gewürcz Ferdinánd
 
Gewürcz Izidor
 
Goldstücker Gyuláné, özv.
 
Gellért
 
Geibel Károly
 
Geibel-Hermann
 
Grimm Vince
 
Grimm Gusztáv
 
Grimm és Horovitz
 
Galgóczi
 
Goldstein Mór {Mindszent}
 
Gossler B. A.
 
Gossler Gyula
 
Guttmann Fülöpné, özv.
 
Guttmann J. Gyula
 
Gutwillig Adolf
 
Grünhut Miksa
 
Gelléri és Wein
 
Gross Jakab és Bauer
 
Gross Jakab és Nadel Jakab
 
Gonda és Társa
 
Gonda
 
Goldstein Arthur
 
Gross József és Kohn Antal
 
Gruber Károly
 
Gavrilovits Trifán
 
Gavrilovits Trifán és Társa
 
Geiszt Márton és Viola Mihály
 
Geiszt Márton
 
Gruzl J.
 
Grünzweig Béla
 
Guttenstein Artúr
 
Gaál V.
 
Grünfeld R.
 
Gabonyi Vilmos
 
Gebey András
 
Gebey Endre
 
Gebey és Társa
 
Gradl Péter
 
Galántai és Társa
 
Galántai {Győr}
 
Gaár és Raáb
 
Gaár {Győr}
 
Gaulacher Nándor
 
Grósz Bertalan
 
Goldberger R.
 
Gáspár Soma
 
Gallovich Dezső
 
Gallia Fülöp
 
Gombos és Stupjár
 
Grosz Sándor
 
Grosz Dávidné
 
Gercsek József
 
Gömöry János
 
Gaál László és Gömöry János
 
Günther Ábrahám
 
Gálffy Bálint
 
Gaál {Mindszent}
 
Grossmann és Kaposi
 
Grósz és Blayer
 
Grósz Testvérek
 
Grósz Ignác
 
Grcsits Szvetozár
 
Grcsits Izidor
 
Göschl
 
Gőnyei Pócs József
 
Gőnyei Pócs Gábor, ifj
 
Gallis Ármin
 
Goldscheider Henrik
 
G. Szabó Kálmán
 
Grünmann Mátyás
 
Gavanszky Boldizsár
 
Geiml
 
Gönyei József
 
Gönyei József és Litteczky Endre
 
Grünn János
 
Geel Testvérek
 
Gábriel és Pozlovszky
 
Gehrer Lajos
 
Gámán Ferenc
 
Gámán Dezső
 
Gundl, Maximilian
 
Geibel-Egyetemi nyomda
 
Geibel-Szilády
 
Geibel-Tauchnitz
 
Geibel-Trattner-Károlyi
 
Geibel-Sollinger
 
Geibel-Engel
 
Geibel-Uberreither
 
Geibel-Beimel
 
Geibel-Bittermann
 
Geibel-Schmid
 
Geibel-Schmid-Busch
 
Geibel-Landerer-Heckenast
 
Geibel-Réthy Lipót
 
Gstaldmayer
 
Gstaldmayer-Landerer
 
Grünn Orbán
 
Grünn Borbála
 
Gottlieb-Ruttkay
 
Grund Ede
 
Görög Ferenc 1881 1970