SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Fabricius, Johann 1601
 
Frautliger, Georg
 
Farkas Imre
 
Fernolend Márton
 
Fest János
 
Fisher János
 
Fey András
 
Fodorik Menyhért
 
Freuenheim, Johann Heinrich
 
Fuchs Vilmos
 
Fischel Fülöp
 
Frank Béla
 
Feuer Illés
 
Friedmann Henrik
 
Fleissig Lipót
 
Forster R. és Wesselényi Géza Társa Kassa
 
Forster Rezső Cegléd 1834. 1911
 
Fekete Mihály
 
Feuermann
 
Farkas János
 
Fischof Henrik
 
Fenyvesi Viktor
 
Fekete
 
Freisinger Mór
 
Freisinger,
 
Feigl Frigyes
 
Feigl Gyula
 
Farkas
 
Fischl Fülöp
 
Filtsch, Johann Emanuel
 
Fiebig József
 
Fiedler M.
 
Freund Lajos
 
Friedmann Lipót
 
Folger János
 
Fodor Ruben
 
Frics József
 
Faludi Gábor
 
Farkas Lajos
 
Farkas Jakab
 
Feldmann Mór
 
Figuli, Anton
 
Freistadt Mór
 
Falvi Jenő
 
Friedler Ármin
 
Fischer
 
Fischer Náthán
 
Farkas Eugénia
 
Fried Dávid
 
Fuchs Lipót és Fia
 
Fuchs Lipót
 
Fuchs Manó
 
Freund Gyula
 
Füssy és Sztupjár
 
Felföldy Györgyné, özv.
 
Fuchs Antal
 
Fuchs József
 
Fuchs Emil és Társa
 
Fuchs Emil
 
Friedmann Sándor
 
Fekete Sándor
 
Friedmann Mór
 
Feldmann Sámuel
 
Fischer József
 
Fischer Péter
 
Flesch Jakab
 
Fried józsef
 
Fried J.
 
Fridenstein Vilmos
 
Friedmann Áron
 
Friedmann Dávid
 
Friedmann Samu
 
Fritz Ármin
 
Fuchs H. Ervin
 
Fuchs Samu
 
Fuchs Vilmos
 
Fuchs Samu és Társa
 
Frauenheim, Johann Heinrich
 
Friedländer Schoel
 
Frank
 
Fekete
 
Forster, Klein és Ludvig
 
Fliess, Stephan
 
Farkas és Krausz
 
Freund Lajos és Társa
 
Fischer és Deutsch
 
Fischer {Szabadka}
 
Feminger
 
Fischl Dávid
 
Fischl Salamon
 
Fővárosi Nyomda Rt.
 
Fischer, Johann
 
Frischmann {Perjámos}
 
Fuchs Gyula
 
Fischer Dezső
 
Finsterbusch, Jakob
 
Fuchs Manó
 
Fuchs Testvérek
 
Fuchs {1}
 
Fuchs {2}
 
Faragó Sándor
 
Fodor Domokos
 
Füssy József
 
Fuchs Emil {társa}
 
Frank, Johann Friedrich
 
Fodor Ferenc
 
Fuchs Dávid
 
Friedländer Mendelné
 
Farkas Lajos és Jakab
 
Fekete Mihály, G.
 
Fekete Mihály, G. és Fia
 
Fisch Fülöp
 
Fisch Fülöp és Társa
 
Fischbach Károly
 
Fried Ignáczné, özv.
 
Fried Adolf
 
Fruchter Zalel
 
Feledi Károly
 
Fejes Jakab
 
Friedman Herman
 
Ferencz Dávid
 
Feuer Salamon
 
Faragó {Kispest}
 
Faragó és Dózsa
 
Fischer, Matthias
 
Fischer, Matthias özv.
 
Freireich T.
 
Fohn Adolf
 
Farkas Samu
 
Fuchs és Társa
 
Friedmann Herman
 
Földesi Gyula
 
Franklin Társulat Irodalmi és Nyomda Vállalat Rt.
 
Fráter Endre
 
Fráter és Társa
 
Fischer
 
Fischer és Baron
 
Farkas Imre özvegye
 
Fischer, Johann 1614
 
Fiebick, Benjamin
 
Fekete Jakab
 
Fischer Mihály
 
Fried Dávid {Alsókubin}
 
Földvári {Arad}
 
Faragó Adolf
 
Fuchs Miksa
 
Friedmann H.
 
Friedmann Jánosné
 
Ferenczi István
 
Frankl {Debrecen}
 
Frankl és Vidganovits
 
Fröhlich Gézáné
 
Fleischmann Dávid
 
Fehér Miklós
 
Freimann Márton
 
Feledi Károlyné
 
Földes Adolf
 
Frankl Gáspár
 
Fenyvesi {Kaposvár}
 
Fenyvesi és Kéthelyi
 
Feuer Salamonné, özv.
 
Fuhrmann Miklós
 
Ferdinánd {Kolozsvár}
 
Feigl Adolf
 
Fleischmann Ignác
 
Fischer R.
 
Fekete Gyula
 
Farkas {Máramarossziget}
 
Farkas és Schneider
 
Fried Antal
 
Farkas Ignác
 
Fein Salamon
 
Fried {Munkács}
 
Frankovits Aladár
 
Fischl Ernő
 
Fischer Ernő
 
Fehér Dezső
 
Fényes Lajosné, özv.
 
Freund Lajos {társa}
 
Fanda
 
Frohna
 
Fanda József
 
Fanda és Frohna
 
Faragó Béla
 
Faragó {1}
 
Faragó {2}
 
Faragó Imre
 
Fekete Adolf
 
Feldmann M.
 
Feniczai
 
Feniczai és Korbácska
 
Fráter Ernő
 
Friedmann Ernő
 
Fráter Ernő és Friedmann Ernő
 
Feldman és Burger
 
Feldman {Nyíregyháza}
 
Ferenczy József
 
Fescher
 
Feyér
 
Feyér és Glatter
 
Frersenhof Gergely
 
Fichner U.
 
Fichner U. és Fia
 
Fichner U. {fia}
 
Fischmann József
 
Figuli és Elges
 
Freund Alajosné
 
Fischer Károly
 
Friedler Samu
 
Fischer {Sárospatak}
 
Fleischmann
 
Flesch
 
Flesch és Grün
 
Fodor Árpád
 
Fodor Árpád és Társai
 
Fodor Rezső
 
Fogadó Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt.
 
Fodor Ferenc {Bp.}
 
Forrás Nyomda
 
Forrás Nyomdai Műintézet
 
Földes Árpád
 
Földes Zoltán
 
Földes
 
Földes, Wagner és Társa
 
Földesi Ernő
 
Freund
 
Freund és Krakkauer
 
Fried és Barna
 
Frank B. és Társa
 
Frank B.
 
Frank B. {társa}
 
Fried és Krakauer
 
Fried Ignácné
 
Fried Imréné
 
Fried Sándor
 
Friedenstein
 
Friedenstein és Társa
 
Friedmann A.
 
Friedmann Ármin
 
Fein Sámuel
 
Fritz Ármin és Társa
 
Fritz Samu
 
Fuchs Ede
 
Fuchs Jakab
 
Fuchs Ede és Társa
 
Fuchs Testvérek {1}
 
Fuchs Testvérek {2}
 
Fuchs Manóné
 
Fuchs {Szolnok}
 
Fuchs {társa}
 
Fränkel Dezső
 
Friedmann Béni
 
Frankó István
 
Fuchs Antal és József
 
Fuchs Antal és Társa
 
Fuchs Antal {társa}
 
Fuchs Oszkár
 
Fuchs Oszkár {társa}
 
Fuchs Oszkár és Társa
 
Fábián András
 
F.Szabó Lajos
 
Fejérdy Béla
 
Funk Lázár
 
Friedmann Farkas
 
Fülöp János
 
Forgács Lajos
 
Friedmann Sámuel
 
Farkas Mihály
 
Fruchter Manó
 
Fürst Salamon
 
Fias István
 
Friedmann Izidor
 
Fenyvesi Béla és Fia
 
Fenyvesi Béla
 
Fenyvesi Béla {fia}
 
Farkas Kálmán
 
Friedmann József
 
Friedmann Sándor {Kolozsvár}
 
Fried Ignác
 
Fischer Nándor
 
Fekete Pál és Társai
 
Fekete Pál
 
Fekete Pál {társai 1}
 
Fekete Pál {társai 2}
 
Friedman Béni
 
Friedmann Hermann
 
Fleischer Sándor
 
Fülep Lajos
 
Fischer A. Arnold
 
Frank Jenő
 
Fuchs Antal
 
Fischer Lajos
 
Farkas Mihály {Sárvár}
 
Friedmann Jónas
 
Friedmann Adolf
 
Fodor László
 
Farkas Elemér
 
Fingerhut Józsua
 
Földi Zoltán
 
Fehér József
 
Farkas {Újvidék}
 
Farkas és Durbeck
 
Futó László
 
Friedmann Sámuelné, özv.
 
Friedman Dezső
 
Friedmann Rezső
 
Fejér
 
Forgács Kálmán
 
Faragó József
 
Friedmann Aladár
 
Friedmann Benő
 
Friedrich Oszkár
 
Fischer Ignác
 
Fekete Sándor {Nagyvárad}
 
Ferencffy Antal
 
Friedler Ernő
 
Földes Andor
 
Frankl Pál
 
Frankl Samu
 
Fehér
 
Friedmann Lajos
 
Friedmann {Tornalja}
 
Friedmann {Bp.}
 
Fodor Kálmán
 
Fried Pál
 
Földi Frigyes
 
Földi Frigyes és Fia
 
Fráter Dániel
 
Fráter és Társa
 
Fehér Ferenc
 
Fischer Lefkovits Vilmos
 
Fischer Jakab
 
Fejér Jenő
 
Fejér Jenő és Glatter Rezső
 
Fleischmann Frigyes Lipót
 
Fraenzl János
 
Fraenzl és Leidl
 
Fischer Ábrahám Khaim
 
Fischer Ernő {Bp.}
 
Fodor Gyula
 
Fischer Dezső
 
Fabriczky {Bp.}
 
Fabriczky és Kürschner
 
Felsenfeld Rudolf
 
Fehér {Bp.}
 
Frank Imre
 
Forgács {Bp.}
 
Forgács {társa}
 
Forgács és Társa
 
Fleischhacker {Bp.}
 
Fleischhacker Társai
 
Fleischhacker {társa 1.}
 
Fleischhacker {társai 2.}
 
Faragó György
 
Fischer Béla
 
Földes Dávid
 
Fried Dezső
 
Féderer és Társa
 
Féderer Albert
 
Féderer {társa}
 
Frisch Miksa
 
Friedmann Albert
 
Fémes-Friedmann Ármin
 
Fried Bertalan
 
Fleischmann Izidor
 
Forray-Wodiáner
 
Forray
 
Fried S.
 
Fried S. és Perényi Klementin
 
Friedenstein Vilmos
 
Friedlaender Schoel
 
Fehér M. Miklós
 
Farkas Testvérek
 
Farkas és György
 
Fichner A. és Fiai
 
Fichner A.
 
Fichner A. {fia 1}
 
Fichner A. {fia 2}
 
Fuchs Ármin
 
Füredi Lipót
 
Fleischmann Simon
 
Fekete Miksa Bernát és Utassy Béla
 
Fekete Miksa Bernát
 
Földes Ferenc
 
Farkas Jenő
 
Farkas és Társa
 
Fleischmann Frigyes
 
Fleischmann és Haász
 
Fabriczky Sámuel
 
Fried R. és Társa
 
Fried R.
 
Fried R. {társa}
 
Fesztinger Béla
 
Fekete Gyula
 
Fischer M. és Fia
 
Fischer M.
 
Fischer M. {fia}
 
Fraenel János
 
Flór Győző és István
 
Flór Győző
 
Flór István
 
Fenyő Márton
 
Farkas Kálmán {Beregszász}
 
Filtsch örökösei
 
Friedlaender Mendelné
 
Faelder Gyula
 
Floegel Antal
 
Fischer István
 
Fischer Frigyes
 
Friedmann Sándor {Győr}
 
Fischer Manó Apostag 1886
 
Fejér V.
 
Fekete István
 
Frankó Ferenc
 
Fülöp Lajos
 
Fraenkel Bernát
 
Filtsch Sámuel
 
Filtsch J.
 
Feldmann Fülöpné
 
Faragó György {Debrecen}
 
Földesi és Társa
 
Fersenbach Gergely
 
Freund Gyula és Rozner Dávid
 
Fesztl Károly
 
Feiler Mihály
 
Freistadt B.
 
Forster Dezső
 
Fuhrmann Károly
 
Feldmann
 
Fürtös Testvérek
 
Fürtös {testvérek 1}
 
Fürtös {testvérek 2}
 
Förk Károly
 
Förk K. Gusztáv
 
Fried G.
 
Friedmann Ármin
 
Francisci János
 
Fuchs Ágoston
 
Fuchs Ignác
 
Falk Sámuel
 
Fielken
 
Falk Zsigmond, id 1831 1913
 
Fenyves
 
Fenyves és Társa
 
Fraenkel (M. I.)
 
Finály Henrik
 
Fejérpataky Gáspár
 
Fejérpataky-Werthmüller
 
Fiedler, Gottfried
 
Frank {Pest}
 
Fábián Andrásné
 
Frühwirt, E. K.
 
Fischer Mátyás
 
Fuksz Adolf
 
Faludi Mihály 1857 1898
 
Falk Ottó 1881 1900
 
Faltejsek Ferenc 1867 1909
 
Ferdinánd Géza
 
Fleischner