SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Hegedűs Márton
 
Hess, Andreas
 
Heusler, Martin
 
Hildebrand, Christoph
 
Hermelius, Johann
 
Hochmeister, Martin, id.
 
Heltzdörffer, Michael
 
Has, Adam
 
Hardt János
 
Heimerl, Josef Matthias
 
Heller, Johann Konrad Heinrich
 
Heltai Anna
 
Heltai Gáspár, id. Nagydisznódon (Heltau) 1510 1574
 
Heltai Gáspár, ifj.
 
Heltai Gáspárné, özv.
 
Herfurth, Friedrich August
 
Herrmann, Michael
 
Hochmeister, Martin, ifj. 1767 1837
 
Hoffgreff, Georg Kolozsvár 1558
 
Hoffhalter, Raphael Poznan 1526 1568
 
Hoffhalter, Rudolf Zürich 1550 1587
 
Hoffhalter, Raphael, özv. 1590
 
Honter, Johann
 
Hörmann, Johann Andreas
 
Huszár Antal
 
Huszár Dávid
 
Huszár Gál 1512 1575
 
Huszthy Riskó Sámuel
 
Hübschlin, Johann Baptist
 
Halyák István
 
Herz J. B.
 
Heincz Lajos
 
Hoffmann
 
Heldenwanger József
 
Hirsch Adolf
 
Huss Gyuláné
 
Hirsch Mór
 
Heller{1}
 
Hőnig, E.
 
Hegyi Jenő
 
Herczog Ernő Ármin
 
Heckenaszt György
 
Hoffmann M. L.
 
Hay Géza
 
Hagelman Károly
 
Hajnal
 
Haftl Kálmán
 
Hacker Richárd
 
Hungarica
 
Haás Mór
 
Hoffmann Béla
 
Hermann Emánuel
 
Hirschl N.
 
Hubert Jenő
 
Helyfi László
 
Hönig Józsefné
 
Horváth Júlia
 
Handl József
 
Hochrein József
 
Hungária Nyomda
 
Herle
 
Hermann Istvánné
 
Horeth Frigyes
 
Harangozó József
 
Horváth
 
Hollschütz Frigyes
 
Horváth Gábor
 
Hirth Lipót és Társa
 
Hirth Lipót
 
Hollósy és Vajda
 
Heimlich Weisz Katalin
 
Hay és Grün
 
Hay Fülöp
 
Handl Károly
 
Harmath Józsefné
 
Harmath József
 
Hirschenhauser Béni
 
Horovitz Adolf
 
Horner Ferenc
 
Holtzer, Simon
 
Halász Ármin
 
Hamburger
 
Hartenstein Emil
 
Hay Márton
 
Hirsch Márkus
 
Hedvig Sándor
 
Hegedűs Márton
 
Heisler János
 
Hell Ede
 
Hercz Ármin
 
Hermer Nyomda Rt.
 
Herman Győző
 
Herrmann Ignácz
 
Horn Emil
 
Hornyánszky Ede
 
Hornyánszky Ede és Társai
 
Hőnig Lajos
 
Hunyadi Mátyás
 
Hunyadi Mátyás Irodalmi és Könyvnyomda Intézet
 
Hirsch Márkus
 
Hoffmann és Kronovitz
 
Heller{2}
 
Heller Testvérek
 
Hay Géza és Grün Herman
 
Hajnal és Feuermann
 
Horváth {Pécs}
 
Hollósy
 
Horner Ferenc
 
Horváth Mátyás
 
Hralo, Michael
 
Havelka József
 
Herz és Társa
 
Heinz Lajos
 
Huszár István
 
Horovitz Zsigmond
 
Hegedüs és Sándor
 
Hegedüs Sándor
 
Heldenwanger és Ullmann
 
Horovitz Gyula József
 
Husvéth és Hoffer
 
Husvéth Emil
 
Hoffer János
 
Helbig, Rupert
 
Hirschbein Adolf
 
Hermes Nyomda Rt.
 
Hornyánszky Viktor
 
Hungaria Könyvnyomda Rt.
 
Hunnia
 
Hartmann János
 
Heiman Vilmos
 
Haiser M.
 
Haas Mór
 
Hanauer, Lorenz
 
Handl A.
 
Hirth Lipót {társa}
 
Horváth István és Társa
 
Horváth István
 
Horváth István {társa}
 
Hamburger {Szabadka}
 
Hientz József
 
Heckenast Kálmán
 
Heimlich {Szilágysomlyó}
 
Heim Antal
 
Hollósy Géza
 
Hertzka Ármin
 
Horovitz Menasche Chasskel
 
Hentschel H.
 
Hamburger és Birkholz
 
Hapta Bernát
 
Harsány Emil
 
Hedvig Imre
 
Hegedűs Sándor
 
Heisler
 
Haas Mórné
 
Holländer József
 
Hepke Bertold
 
Haardoppler, Augustin Josef
 
Horváth Gyula
 
Horvát Vilmos
 
Held Pál
 
Horovitz Adolf és Fia
 
Horovitz Adolf {fia}
 
Hollschütz Gizella
 
Heimlich Károly
 
Hajtmann István
 
Heinrich Károly
 
Hermann Antal
 
Hirth
 
Hirth és Kardos
 
Horváth Alajos
 
Hasson Nelly
 
Holländer Izidor
 
Hechtl Géza
 
Holländer Izsák
 
Hirsch M. Lajos
 
Höninger József
 
Herz {társa}
 
Herz Anna
 
Hernstein és Gut
 
Hernstein {Csáktornya}
 
Heinovitz Márton
 
Herczeg Sándor
 
Herczeg Henrik
 
Horgos Kornél
 
Hirsch Sámuel
 
Horváth János
 
Hacker Dezső
 
Horovitz Mátyás
 
Hönig Henrik
 
Holló Lajos
 
Hotascha J.
 
Horváth István {Kiskunhalas}
 
Hauptmann
 
Heller {Körmöcbánya}
 
Heller és Lenkei
 
Hüttner {Körmöcbánya}
 
Hüttner és Lenkei
 
Hanel, Engelbert
 
Horváth Vilmosné
 
Hunyadi
 
Horváth Antal
 
Hegedüs {Miskolc}
 
Hegedüs és Groszmann
 
Haasz Testvérek
 
Haasz testvérek {1}
 
Haasz testvérek {2}
 
Haiser György
 
Horovitz Lipót
 
Haas Katalin
 
Hirschbein Ármin
 
Hauser Samu
 
Hesz Alfréd
 
Horváth Gáborné, özv.
 
Horváth és Blank
 
Hirth és Duchon
 
Hirth Aladár
 
Heimlich Sándor
 
Hercz Zsigmond
 
Hirschbein Regina
 
Hamvai Gyula
 
Hauptmann Béla
 
Hangya Szövetkezet
 
Haveka József
 
Havas
 
Havas és Lehner
 
Heckenast Gustáv 1811 1878
 
Hedvig Artur
 
Held János
 
Heller {Budapest}
 
Heller és Társa
 
Heller J.
 
Heller J. és I. Stúdió
 
Heller S.
 
Heller S. és M.
 
Heller K.
 
Heller K. és Társa
 
Henel Dánel
 
Henel Antal
 
Hentschel Henrik
 
Hentschel Henrik és Krámer Lipót
 
Herkó Péter
 
Hermann Károly
 
Herz János
 
Hess Ignác
 
Hevesi Miksa
 
Hevig Sándor
 
Hold János
 
Hollós Mátyás
 
Hollósy János
 
Horvát {Zenta}
 
Halmazsán János
 
Hermann József
 
Hepta Bernát
 
Halász Ferdinánd és Társa
 
Halász Ferdinánd
 
Holló, Járdányi és Társa
 
Holló {Abony}
 
Holló, Járdányi {társa}
 
Heisz Izidor
 
Hamar Albert
 
Holländer Izidor
 
Homperr I. A.
 
Hompertz József
 
Horn Salamon
 
Hirsch József
 
Hőgye Mária
 
Herskovits Miklós
 
Herskovits és Deutsch
 
Harmathy Ferenc
 
Huss Ferenc
 
Horváth Jenő
 
Holzer József
 
Hablicsek István
 
Huntics Imre
 
Hell József
 
Henczer István
 
Horváth Gyula {2}
 
Hunyadi Lajos
 
Hacker Dezső
 
Himfy Margit
 
Horatsik Pál
 
Hersch Armand
 
Herz Józsefné, özv.
 
Ház
 
Hajtájer József
 
Haber József
 
Heifeld Jenő
 
Heimovits Márton
 
Horváth Imre
 
Horváth József
 
Horovitz Mózes
 
Hirsch Mandel
 
Heimlich Karolina
 
Hézső Sándor
 
Halász Géza
 
Hajnal Ferenc
 
Hajtmann Apollonia
 
Heinnler
 
Holl Béla
 
Hornyák Sándor
 
Hetényi György
 
Hesz György
 
Haiman Józsefné
 
Hajnal {Celldömölk}
 
Hunyák és Döring
 
Hunyák {Csáktornya}
 
Hompertz Mátyás
 
Heimann Jenő
 
Herskovits, A.
 
Horváth Ödön
 
Halwachs {Körmend}
 
Horváth Pál
 
Horváth Mihály
 
Hernádi István
 
Horn Albert
 
Horváth András
 
Heftty Richárd
 
Hanser Károly
 
Heisler és Kozol
 
Heimler Kálmán
 
Hartenstein Gábor
 
Hauptmann György
 
Havas Ödön
 
Hoffmann József
 
Hoffmann József és Társa
 
Hoffmann József {társa}
 
Haas Ottó
 
Hirsch Manó
 
Hauser Béla
 
Horváth Lajos
 
Horovitz Vilmos
 
Honvéd Térképészeti Intézet
 
Hirschler Jenő
 
Honig {Bp.}
 
Hügel Ottó 1890
 
Hamburger Mór
 
Hirsch Lajos
 
Hamar András
 
Heinrich József
 
Hirn {Bp.}
 
Hirschberg László
 
Hoffmann Leopold Leo
 
Hirsko Gyula
 
Hercz Zsigmond
 
Harmat Dénes
 
Haas
 
Havas M.
 
Hoffmann {Buda és Pest}
 
Hartleben Konrád
 
Herz és Társa
 
Herz {társa}
 
Haske Ferenc
 
Horánszky Viktor
 
Horánszky és Hummel
 
Hummel
 
Horánszky és Träger
 
Horn és Beck
 
Hompertz János Albert
 
Hermann Győző és Kellner Gyula
 
Heimlich és Haendler
 
Heimlich és Széga
 
Hermann Ignác
 
Hazslinszky és Társa
 
Hazslinszky
 
Hönig Lajos
 
Herz Ármin
 
Hauszky József
 
Hatsko Antal és Gyöngyösi József
 
Hatsko Antal
 
Hatschek Jenő
 
Hatschek Jenő és Kunszt Gyula
 
Huppán Gyula
 
Haász Albertné
 
Halton Nelly
 
Haendler Dávid
 
Heller Jakab Kálmán
 
Heller Szidónia
 
Hermann Benjamin
 
Horth Lipót és Kardos Fülöp Gábor
 
Horth Lipót
 
Haber Miksa
 
Haber Miksa és Wollner József
 
Heller Ignác
 
Heller Mór
 
Hoffmann Mór
 
Huss Lipót
 
Heimler Sándor
 
Heimler Károly
 
Herzog Bertalan
 
Hatos
 
Hauser M.
 
Hermann Antal {Brassó}
 
Haberl és Sindel
 
Haberl
 
Hegyi Antal
 
Hirsch M.
 
Hedry és Stehr
 
Hedry
 
Horák Egyed
 
Horák és Társa
 
Hegyi Ödön
 
Hoffmann J. L.
 
Holmeyer Károly
 
Holmeyer Frenc
 
Hanel és Blümel
 
Hertenstein Emil
 
Hollósy István
 
Heilprin Mihály
 
Hegedüs Feren
 
Huzly Károly
 
Huzli Károly
 
Herschkovits és Deutsch
 
Hoffmann Fr.
 
Horváth B.
 
Heissler Jenő
 
Hellmann K.
 
Hlinka András
 
Harangozó és Pandarovits
 
Hoffmann és Geiml
 
Hoffmann {Sopron}
 
Hódmezővásárhelyi Nyomda- és Kiadó Rt.
 
Haffner Sándor
 
Haffner Sándor és Társa
 
Haffner Sándor {társa}
 
Hazay Ernő
 
Hazay Márk
 
Hazay Vilmos
 
Hazay Róza
 
Hössler Emil
 
Hartmann E.
 
Hillebrand, Franc
 
Hartleben
 
Hertleben, Konrad Adolf
 
Hromatka János
 
Hagen-Werfer
 
Hagen Károly
 
Hollósy Lajos
 
H. Gál László
 
Hermány Károly
 
Hermány és Tsa
 
Hartleben-Eggenberger-Trattner
 
Hartleben
 
Hartleben-Gerold
 
Hartleben-Grund
 
Hartleben-Strauss
 
Hartleben-Schade
 
Hartleben-Trattner
 
Hartleben-Egyetemi nyomda
 
Hartleben-Trattner-Károlyi
 
Hartleben-Landerer
 
Hartleben-Beichel
 
Hartleben-Sollinger
 
Hartleben-Reichard
 
Hartleben-Benkő
 
Hartleben-Landerer-Heckenast
 
Hartleben-Strauss-Sommer
 
Heckenas-Sollinger
 
Heckenast-Teubner
 
Heckenast-Wigand
 
Heckenast-Egyetemi nyomda
 
Heckenast-Püspöki Lyceumi Nyomda (Pécs)
 
Heckenast-Gyurián-Bagó
 
Heckenast-Brockhaus
 
Heckenast-Benkő
 
Heckenast-Machold
 
Heckenast-Wigand-Brockhaus-Avenarius
 
Heckenast-Hirschfeld
 
Heckenast-Beimel
 
Heckenast-Jasper-Strauss-Sommer
 
Heckenast-Landerer
 
Holdmann, Bernhard
 
Höschl József
 
Hochschorner A.
 
Haás Pál
 
Havas Lipót