SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Strutius, Johannes
 
Sylvester János Szinyérváralja 1504 1552
 
Seel, Paul
 
Sárdi Sámuel
 
Schemnicensis, Andreas Gregorius
 
Sneckenhaus, Venceslaus Melchior
 
Sambuch, Georgius
 
Schauff, Johann Nepomuk
 
Schespurgiensis, Casparis
 
Schmid, Nicolaus Johann
 
Schmidt, David
 
Schneckenhaus, Venceslaus Melchior
 
Schobeln János György
 
Scholtz, Christoph
 
Scholtzs, Thomas
 
Schultz Dániel
 
Schultz Dániel özvegye
 
Seiberlich, Johann
 
Serban
 
Seuler, Johann
 
Seuler, Johann özvegye
 
Seuler, Lucas
 
Severini, Marcus
 
Severini, Susanna, özv.
 
Sibiianul, Petru
 
Siess Anna Klára
 
Siess János József
 
Siess Antal József
 
Sifft, Johann
 
Sifft, Johann Michael
 
Skarnitzl, Franz Xaver
 
Skarnitzl, Josef Anton
 
Slovatzek József Antal
 
Stefán, Ohridi
 
Stefani, Ján
 
Streibig János Gergely
 
Streibig József
 
Streibig, Josef Anton
 
Sultzer, Salomon
 
Sulc, Jakub
 
Sulzer, Johann Franz
 
Spán Ignác
 
Streinitz Gyuláné
 
Skribanek Géza
 
Süssmann Lázár
 
Sonnenfeld Mór
 
Schlandt, Viktor
 
Schebesch M.
 
Sebők Béla
 
Studenszky Károly
 
Silber János
 
Schwarc Ede
 
Somló Manó
 
Schwartz Ilka
 
Schodisch Lajos
 
Schiffmann Chána Taube
 
Schuh, Vincenzo
 
Sterner Adolf
 
Sima Dávid
 
Surányi János
 
Schulz E.
 
Schmidt József
 
Stein Ignác
 
Simon Aurél
 
Singer Lipotné
 
Streck
 
Schvarcz Alfréd
 
Somogyi János
 
Steiner Mihály
 
Sujánszky József
 
Schabert József
 
Schönwald Tivadar
 
Spitzer Sándor
 
Schwartz Lipót
 
Stiborszky Fülöp Henrik
 
Steier Izidor
 
Süveges
 
Sugár Bertalan
 
Stamberger Bernát
 
Stamberger Lajos
 
Staits György
 
Seprős Valter
 
Spiegel Samu
 
Sarkady József
 
Sarkadi Nagy Zsigmond
 
Schön Jakab
 
Scholtz, Thomas, sen.
 
Schön Samu
 
Schiffer Cecilia
 
Steinhausen Tivadar
 
Sonnenfeld Adolf
 
Schobeln Frigyes György
 
Scholtz, Thomas, jun.
 
Spaisser, Christian
 
Strohmayer, Ignaz Anton
 
Stanczel József
 
Steinhübel, Gottfried
 
Schlezinger M.
 
Schreiber B.
 
Schindelar Károly
 
Schönberger Bernát
 
Simonyi Iván
 
Stromszky Emil
 
Spitzer Jakab
 
Steinfeld Jenő
 
Stranz János
 
Samuel Adolf
 
Schebesch Vilma
 
Stegmann János
 
Schäser Anna
 
Schulhof Károly
 
Singer Ede
 
Sterner Dávid
 
Simon József
 
Seiler Henrik
 
Steger Ernő
 
Steiner Ferenc
 
Sándor X. Ferenc
 
Salgó Testvérek
 
Salgó Antal
 
Salgó {2}
 
Steinmann Jakab
 
Steiger és Glaser
 
Steiger {Versec}
 
Straub Ödön
 
Seres Samu
 
Seidel és Friedmann
 
Seidel
 
Schlesinger Ignác
 
Schenk
 
Schwrtz Ilka
 
Scheibler, Johann Christian
 
Simon Aurél és Társa
 
Salamon József
 
Schenkenwald György János
 
Schlanger Testvérek
 
Schlanger {1}
 
Schlanger {2}
 
Schlenker Salamon
 
Schlesinger
 
Schliszer Henrik
 
Schmelz
 
Schillinger
 
Schmidl Sándorné
 
Schmelez Izidor
 
Schmiedl Samuné
 
Schultz Ábrahám
 
Schwarcz Jakab
 
Schwarcz Leb Pál
 
Schwarz Lajos
 
Sebők Lipót
 
Singer Lipót
 
Spatz Henrik
 
Skopepa József
 
Sós Izidor
 
Spinner Illés
 
Spitzer Márk
 
Spitzer
 
Somogyi
 
Steffán Károly
 
Stefanovits István
 
Steinbuch Ármin
 
Schönwald Tivadar
 
Stern Adolf
 
Stern Péter
 
Stöcklmacher Ferenc
 
Süsz Dávid
 
Stefanovits István
 
Sugár Bertalan és Neje
 
Sátor Péter
 
Sarkadi Jakab
 
Springer, Georg
 
Steinhübel, Georg
 
Sagittarius, Johann
 
Sámuel Adolf
 
Steimmann Jakab
 
Simtion Péter
 
Salgó Mór
 
Schneider és Feminger
 
Schneider
 
Strausz Sándor
 
Sárik Gyula
 
Sándor Imre
 
Sándory Mihály
 
Sima Dávid
 
Schäser Ferenc
 
Simon Sándor
 
Spitzer Vilmos
 
Stief Jenő
 
Stief Jenő és Társa
 
Sipos {Komárom}
 
Schultz Ignác
 
Singer Elek
 
Schönfeld Zsigmond
 
Stamberger Lajosné
 
Steiger Sámuel
 
Stahel, Josef
 
Stahel & Kilian Gebrüder
 
Sebő Izsák Imre
 
Schein Márk
 
Schwartz A.
 
Sonnenfeld Ármin
 
Stern Rezső
 
Spaisser, Franz Dominik
 
Schebesch Károly
 
Schwarcz J.
 
Schreiber Mór
 
Schmelz és Schillinger
 
Sós Izidor és Klein Herman
 
Spitzer és Somogyi
 
Steiner Károly, ifj.
 
Schein Samu
 
Schmelcz Izidor
 
Schneider Testvérek és Feminger
 
Schneider {1}
 
Schneider {2}
 
Schimek Ferenc
 
Schimek
 
Schächter Mózes
 
Schmidt Géza
 
Salvendy Ferencz
 
Sepsi Zsigmond
 
Sándor Mór
 
Stehr József
 
Schwaiger, Andreas
 
Schiffmann Hermina
 
Steinitz Gábor
 
Stief Jenő {társa}
 
Schwarz Artúr
 
Slavik Ferenc
 
Schulcz Ignác
 
Seidner Emil
 
Schrabs, Christian Gottfried
 
Schrabs, Michael Gottlieb
 
Schrabs, Michael Gottlieb jun.
 
Simon Aurél {társa}
 
Steiner Antal
 
Schwarcz Herman
 
Stamberger Márkus
 
Siess örökösök
 
Schlesinger Vilmos
 
Schmelcz Izidor
 
Schmelcz és Misner
 
Schiffmann H.
 
Schmidl Sándor
 
Schwarcz László
 
Schwarcz Lipót
 
Schwarcz László és Társa
 
Singer
 
Spenn
 
Singer és Spenn
 
Schönberg Dávid
 
Stauca Sebestyén
 
Stern Béla
 
Sonderling Károly
 
Simonyi Simon
 
Stern Ernő
 
Steiner R.
 
Staffel János
 
Schwarcz
 
Sternberg Ignác
 
Salgó Sándor
 
Singer Zsigmond
 
Stachora Károly
 
Schulhof Károly
 
Sípos Sándor
 
Schramm, Paul
 
Stachora Károly
 
Stachora é Bőhm
 
Steiner Ignác
 
Schmidl
 
Schmidl és Manheim
 
Seidner Emil
 
Sárdi Nagy János
 
Schön Gizella
 
Schön Gizella
 
Sütő István
 
Suciu, Jan
 
Schlesinger Samu
 
Sadler Albert
 
Sternhell H.
 
Schönfeld Henrik
 
Schönfeld Dávid
 
Schweitzer Rezső
 
Sárik Gyuláné
 
Schönfeld Henrikné
 
Schultz Arnoldné
 
Scholtesz Albert
 
Schulz J.
 
Sima Dávidné
 
Surányi János{utóda}
 
Schäser Ferenc
 
Suhajda Jenő
 
Salamon Márton
 
Schwarcz Alfrédné
 
Schillinger Zoltán
 
Stehr Gusztáv
 
Stehr J.
 
Stehr Gusztáv és J.
 
Schwarz V.
 
Steier Izidorné, özv.
 
Schillinger Zsigmondné
 
Schillinger József
 
Stern Jozefin
 
Schön Gyula
 
Süssmann Adolf
 
Silberstein Bernát
 
Schneider {Máramarossziget}
 
Sichermann Mór
 
Sugár Bertalan {neje}
 
Schullehrer {Miskolc}
 
Schwarz Soma
 
Simon Pálma
 
Süveges József
 
Singer Sándor
 
Schottnik Alajos
 
Sas Endréné
 
Schönfeld Sámuel
 
Schein Márkné, özv.
 
Schwartz Mór
 
Schweitzer Rezső
 
Seprős Valter Pál
 
Schacherl Gusztáv
 
Singer N.
 
Singer Károly
 
Schebesch W.
 
Sárközi S. és Szász J.
 
Sárközi S.
 
Schulhof Lajos
 
Schmidt József
 
Sendula Sándor
 
Schönfeld Zoltán
 
Stamberger Testvérek
 
Sternberg Ignácné
 
Schlesinger Jenő
 
Stobl {Temesvár}
 
Spitz Tóbi
 
Skarnitzl Jenő
 
Steiner
 
Stein Sándor
 
Schillinger Testvérek
 
Schillinger testvérek {1}
 
Schillinger testvérek {2}
 
Singer Mór
 
Singer Mór és Fia
 
Seemayer János és Társai
 
Seemayer János
 
Seemayer János {társai 1}
 
Seemayer János {társai 2}
 
Strausz Vilmos
 
Singer Arnoldné
 
Somogyi Ferenc
 
Spitzer István és Társa
 
Spitzer István
 
Spitzer István {társa}
 
Sonnenschein Artur
 
Sánta György
 
Sugár István
 
Sárik Gyula és Géza
 
Sárik Géza
 
Simon {Cegléd}
 
Simon és Garab
 
Sütő Lajos
 
Schwartz Sándor
 
Spitzer Hermann
 
Saly {Debrecen}
 
Somló Lajos
 
Schulcz Jakab
 
Sohajda János
 
Schreiber S. Farkas
 
Schwimmer Edith Ktalin
 
Schwimmer György
 
Soós Jánosné
 
Sebők György
 
Sujánszky László 1903
 
Sebők Lajos
 
Sebők és Münz
 
Salamon Jenő
 
Schildkraut Márton
 
Sebők Jenő
 
Schulcz Gyula
 
Stark Izidor
 
Singer Géza
 
Steiner Ferenc {Miskolc}
 
Standhaft József
 
Sonnenfeld Gusztávné
 
Sonnenfeld Stella
 
Seidmann Nándor
 
Steingisser Menyhért
 
Steinberger Lipót
 
Scharfstein Mózes
 
Stern Albert
 
Siska János
 
Sarkadi J. Lajos
 
Schinkovits L.
 
Silberstein Izsó
 
Sarlai Jenő
 
Schwarc Nándor
 
Somogyi Pál
 
Schwarcz Jenő
 
Siklósi Gyula
 
Stamberger Vilmos
 
Steinmetz Miklós
 
Spitzer Vilmos és Társai
 
Spitzer Vilmos {társai 1}
 
Spitzer Vilmos {társai 2}
 
Salgó László
 
Schlesinger és Kleinberger
 
Steiner Károly
 
Seidl Gyula
 
Singer Zsigmondné, özv.
 
Seres Béla
 
Sajgó Józsefné
 
Seitz Ferenc
 
Streibig János Gergely örökösei
 
Stefán János
 
Stahl Károly
 
Sajgó Gyula
 
Schultz Jenő
 
Schultz Jakab
 
Sebők L. R.
 
Schullehrer {Miskolc}
 
Schwartz Soma
 
Simonyi Miklós
 
Sarlay Jenő
 
Scheimann József
 
Sarkadi István
 
Sipos {Topolya}
 
Sugár József
 
Schrammel László
 
Suhajda Zsigmond
 
Sebestyén Antal
 
Süsz és Vértesi
 
Süsz Zoltán
 
Süsz István
 
Singer és Wolfner
 
Sichermann {Bp.}
 
Salvendy Gyula
 
Schlesinger J.
 
Schmiedl Sándor
 
Stöckelmacher Ferenc
 
Steuermann Chaim Mózesné
 
Schneider Viktor
 
Stein Lipót
 
Steiner Ármin
 
Stern Sándor
 
Schmiedl Jakab
 
Schmiedl és Mannheim
 
Sichermann Mayer Léb
 
Sichermann Lajos
 
Schwartz Béla
 
Spinger Gusztáv
 
Saphir Árpád
 
Saphir Aranka
 
Schultz Béla
 
Schultz és Társa
 
Steiner Soma
 
Spiegelhalter Gyula
 
Steininger Náthán
 
Singer és Weisz
 
Singer Bernát
 
Schlesinger Jenőné
 
Somogyi Lipót Pálné
 
Schwarcz Bernát
 
Saphier Bernát
 
Stein Emil
 
Schneider Jenő
 
Spitzer János
 
Schubert Salamon
 
Schwartz Ignác
 
Somogyi Tibor
 
Somogyi László
 
Schwarz
 
Salzer Károly
 
Saphír Árpád
 
Sarkadi Ferenc
 
Sarkady I. Utóda
 
Sárkány
 
Schlesinger Alajos
 
Schlesinger Jakab
 
Schlesinger Jakab és Társa
 
Schlesinger és Wohlauer
 
Schlenker és Kovács
 
Schlenker
 
Schlesinger Vilmos és Fia
 
Schmidel Sándor
 
Schmidl János
 
Schmiedel Sándor
 
Schmiedl Gyula
 
Schmiedl és Aigner
 
Schnitzer J.
 
Schwarcz József
 
Sopousek Alajos Pál
 
Sándor {Bp.}
 
Steiner Zsigmond
 
Strassmann Testvérek
 
Strassmann {testvérek 1}
 
Strassmann {testvérek 2}
 
Schmitt Sámuel
 
Schőnberger Emánuel
 
Spitzer Aladár
 
Sárközi Zsigmond
 
Sárközi Testvérek
 
Sárközi {testvérek}
 
Sámuel Testvérek
 
Sámuel Ignác
 
Sámuel {testvér}
 
Schwetz {Bp.}
 
Sefcsik Mihály
 
Schwarcz Elemér
 
Sárvári Béla
 
Schneider József
 
Sándor Sámuel
 
Schwartz Miksáné
 
Schinkovits, Scwartz és Klein
 
Scwartz {Bp.}
 
Sövegjártó Károly János
 
Schwarz Miklós
 
Stern Miksa
 
Sichermann László
 
Sallay István
 
Schmidl Jakabné, özv.
 
sdf
 
Schmiedl
 
Schwarcz L.
 
Schwarcz Testvérek
 
Schwarcz {1}
 
Schwarcz {2}
 
Schwartz István
 
Schwarz I.
 
Schwarz Lipót
 
Schwarz Zsigmond
 
Serédy G.
 
Singer és Breitner
 
Singer Gyula
 
Sipos Sándor
 
Somogyi és Kardos
 
Somogyi és Haas
 
Sorger lajos
 
Spitz
 
Spitz és Weiss
 
Springer Ármin
 
Springer Gusztáv
 
Spitzer Mór
 
Steiner Elemér
 
Steiner István
 
Steiner Vilmos
 
Stern Péterné
 
Stern Péterné és Társa
 
Schinkovits Arthur
 
Sipos Ignác
 
Sterbinszky József
 
Steuermann Chaim Mózes
 
Stromszky Gyula
 
Somogyi Károly
 
Schröpfer András
 
Schwerzig Ferenc
 
Stolp
 
Singer, A. C.
 
Schnitzer
 
Schédy Sándor
 
Staerk Lipót
 
Stock Lipót
 
Stock Lipót és Kanitz
 
Schubert Samu
 
Schubert J.
 
Schuler és Neubauer
 
Schuler József
 
Schwartz Henrik
 
Schwartz Jakab
 
Spiero L.
 
Stern K.
 
Schwartz Lajos
 
Schmidl Henrik
 
Steinbach Ármin
 
Schwarcz Samu
 
Saphir Ármin
 
Salvendi Ferenc
 
Salvendi Ferenc és Fried Adolf
 
Schmelcz Izidor és Zoltán Béla
 
Schinger Lipót
 
Stefán Károly
 
Stöckeimacher Ferenc
 
Schlieszer Henrik
 
Skopper József
 
Spinner Adolf
 
Singer Olga
 
Stohauzel Ede József
 
Sugár Vilmos
 
Schröder János
 
Sassara Kajetán
 
Schwartz László
 
Spiegel Jakab
 
Spiegel Jakab és Németh Géza
 
Stanan Sebestyén
 
Sinay Gusztávné
 
Sopousek Alajos
 
Sallay Gyula
 
Schmiedl Jakab
 
Sarkadi J.
 
Somogyi és Kardos
 
Steiner Kálmán
 
Seidmann, Weiss és Neumann
 
Seidmann {Bp.}
 
Sámuel Vilmos
 
Sugár Henrikné
 
Sichermann Majer Léb
 
Sichermann Majer Léb és Lefkovics Vilmos
 
Seidmann Henrik
 
Singer Béla
 
Stein Mór és Heimler Károly
 
Stein Mór
 
Steiner Károlyné
 
Scharmann Ármin
 
Schneider Dezső
 
Stein {Arad}
 
Schwester Ferenc
 
Schindler Gusztáv
 
Steigerwald A.
 
Streinitz Gyula
 
Streinitz Testvérek
 
Streinitz és Eschenlohr
 
Salamon Mór
 
Sallay Béla
 
Singer Jakab
 
Singer és Sonnenfeld
 
Schlandt G.
 
Sindel
 
Schwarcz Sándor
 
Schwartz Máté
 
Sógor György, ifj.
 
Stehr
 
Staudy Antal
 
Stumpf Péter
 
Sógor György, id.
 
Streibig Lipótné, özv.
 
Sauerwein Géza
 
Sauerwein Gézáné, özv.
 
Sombory Nándor
 
Stern Mór
 
Spitzer S.
 
Scharf Fülöp Lajos
 
Sauter és Schmidt
 
Stypudkovszky
 
Stein János
 
Stratzinger Gusztáv
 
Siegler Antal
 
Siegler Mihály
 
Siegler Testvérek
 
Siegler Károly
 
Siegler Károly és Neje
 
Sima Ferenc
 
Seiner Nándor
 
Seiner és Neumann
 
Steier és Lőw
 
Stark és Rosenzwei
 
Stark {Liptószentmiklós}
 
Sartory István
 
Sichermann D.
 
Sartoryné és Mercse
 
Sartoryné és Dullházy
 
Stegmüller J. E.
 
Schneller
 
Schneller és Göschl
 
Scheinberger Ignác
 
Schwartz József
 
Sogor György
 
Seper Kajetán
 
Spanraft Mihály
 
Sonnenfeld Simon, if. 1886
 
Schwarczer Simon
 
Schempek és Huszár
 
Schossberger S. L.
 
Simon Zsigmond
 
Schwaiger József
 
Schmid Antal
 
Schmid és Busch
 
Schaiba Ignaz Adolf
 
Schreiber Alajos
 
Schindler F. J.
 
Sieber Henrik
 
Stampfel Ede
 
Stampfel Ede és Társa
 
Stampfel Károly
 
Steinfeld Béla
 
Schiffer Arnold
 
Seyring és Heinnicke
 
Sipos Soma
 
Sápszky János
 
Simon János
 
Schuller és Társa
 
Schuller
 
Schuller {társa}
 
Spatz
 
Strohmayer {Szekszárd}
 
Schoditsch Lajos
 
Schwarz Béla
 
Stern Gusztáv
 
Stéger Ernő
 
Stelly József
 
Schwarcz S.
 
Spitzer Miksa
 
Schehling Imre
 
Stetter Ede
 
Strohmayer Róza
 
Strohmayer Ferenc
 
Seidmann Chaimné-Brük Mária
 
Schönberger Mártonné
 
Sághy Ferenc
 
Stefani, Zsuzsánna, özv.
 
Sebestyén Dávid
 
Schnisek Károly Gáspár
 
Schöpfer András
 
Streibig Lipót
 
Streibig-Holtzer-Spaiser
 
Streibig-Müller
 
Streibig-Pichler
 
Strauss-Sommer-Streibig
 
Sandvoss-Werfel
 
Sandvoss, Ernest
 
Salamon Antal
 
Stotz, Johann Leopold
 
Stotz, Johann Nepumuk
 
Salamon József {Kolozsvár}
 
Schöpf Anton
 
Sós Márton
 
Saguna
 
Spanraft, Michael
 
Siegler Mihályné, özv.
 
Strauch Alajos 1834
 
Stahel-Kilián
 
Schmid János
 
Steinbrecher, Johann
 
Schmid-Busch
 
Strohmayer Ignác Antal
 
Spaiser
 
Snischek, Karl Kaspar
 
Sulzer, Julianna, özv.
 
Sprader, J. Bernhard
 
Sies-Krieger
 
Sies-Wohlmuth(Joh.)-Németh (Mich.)
 
Skarnitzl, Franz Xaver, ifj.
 
Skarnitzl, Alois
 
Scharpf Gyula
 
Scharpf-Bertalanffy
 
Stark, Michael
 
Somogyi-Lukács
 
Strauss, Anton
 
Stephanovszky Sándor