SZEMÉLYEK

A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ó P R S Sz T U Ú X Y V Z Zs

Standard Születési hely Született Meghalt
 
Effmurdt, Jakob
 
Elsholz, Matthias
 
Eckhardt, Peter
 
Eisenführer József
 
Eitzenberger, Anna Maria
 
Eitzenberger Ferenc Antal, id.
 
Eitzenberger Ferenc Antal, ifj.
 
Eitzenberger József
 
Ellinger János József
 
Engel, Christina
 
Engel, Johann Jozef 1775
 
Engel Jenő
 
Engel József
 
Endrey Gyula
 
Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. Kecskemét 1899?
 
Eremits Pál
 
Endrédi Iván
 
Endrédi János
 
Endes Miklós
 
Eberle József
 
Eberle József és Társa
 
Eckstein Bernát
 
Eckstein Bernát és Fia
 
Elek Lipót
 
Ehrenstein Mór
 
Eisenbaum Mór
 
Engel Zsigmond
 
Engelmann Mór
 
Erbeck György
 
Éder István
 
Exel Sándor
 
Eisler József
 
Ehlert Gyula
 
Endrényi Imre
 
Endrényi Lajos
 
Engel Lajos
 
Eisler Adolf
 
Engländer József és Társai
 
Engländer József
 
Eichler Károly
 
Endter Márton
 
Eötvös Nagy Lajos
 
Ehrenfeld Dezső
 
Európa Nyomda Rt.
 
Exner, Stefan
 
Engländer József {társa}
 
Eisner Géza
 
Eisner Géza és Társai
 
Ethey Imre
 
Erhardt József
 
Eckermann Ignác
 
Engel Izidor
 
Eisenstädter {Sátoraljaújhely}
 
Eisler Jenő
 
Ericson, Eric
 
Eisner
 
Égető Testvérek
 
Égető {testvérek1}
 
Égető {testvérek2}
 
Eisenstädter I. Gyula
 
Engel István
 
Eckstein Imre
 
Eckstein és Neufeld
 
Ehrenfeld Miksa
 
Einzig Mór
 
Elek
 
Emich Gusztáv, ifj 1843 1911
 
Emmel József
 
Emmel és Hunyadi
 
Emmel József
 
Engel Simon Zsigmond
 
Engel S. Zsigmond
 
Enemann Sári
 
Engländer Ferenc
 
Elbert Testvérek
 
Elbert Henrik
 
Elbert Izidor
 
Elges {Petrozsény}
 
Eixel Károly
 
Exner Sándor
 
Engel Jenő {Temesvár}
 
Ergerspert és Wölcz
 
Ergerspert {Vác}
 
Engel Jenő és Társa
 
Engel Jenő {társa}
 
Erdélyi Imre
 
Égető Árpád
 
Engel Ferenc
 
Eigner Géza
 
Esztergomi Lapvállalat
 
Erdei Sándor, id.
 
Ehrenreich Vilmos
 
Érdi-Epstein Alfréd
 
Enyedi Bálint
 
Edelényi Lajos
 
Erdei Sándor, ifj.
 
Erényi Alajos
 
Erdei Sándor, ifj
 
Engel Gyula
 
Erdélyi László
 
Engelhardt, V.
 
Engelhardt, Šimon
 
Emericana Irodalmi és Nyomdai Rt.
 
Engländer Jakab
 
Elkán Ferenc
 
Ehrenfeld Testvérek
 
Erényi Béla
 
Engel Imre {Bp.}
 
Eckenberg Lajos
 
Eckstein Imre
 
Elberth {Bp.}
 
Elberth és Társa
 
Elberth {társa}
 
Első Magyar Bélyegzőgyár
 
Erdélyi {Bp.}
 
Egger Iván
 
Egger és Társa
 
Eckstein Nándor
 
Engländer Hermann
 
Erdős Lázár
 
Ehrenthal Gyula
 
Erdős {Bp.}
 
Eperi István
 
Eggenberger József
 
Eggenberger és Hoffmann
 
Edeimann Károly
 
Emich és Eisenfels
 
Emich és Szamwald
 
Eisenfels Rudolf
 
Engel és Mandello
 
Erkövi
 
Engelmann Ármin
 
Eichenbaum Mór
 
Eisler Suchmann
 
Engel és Ladányi
 
Engel {Budapest}
 
Erbeck Györgyné és Bugarszky Milán
 
Erbeck Györgyné
 
Elsass Debora
 
Endes Dániel
 
Endres Dániel
 
Ellinger István
 
Eötvös Nagy Imre
 
Engel Adolf
 
Erdélyi István
 
Eixel Károly
 
Endrényi Testvérek
 
Ember Lajos
 
Ellinger János
 
Erős-Pap
 
Erős Gábor 1778- 1815.
 
Emich Gusztáv, id. Pest 1814 1869
 
Edelmann, Karl
 
Edelmann-Landerer-Heckenast
 
Edelmann-Siegler
 
Eggenberger-Weingand
 
Eggenberger-Landerer
 
Eggenberger-Patzkó
 
Eggenberger-Trattner
 
Eggenberger-Müller-Kiss-Trattner
 
Eggenberger-Müller
 
Eggenberger-Wigand-Trattner
 
Eggenberger-Beimel
 
Eggenberger-Gyurián-Bagó
 
Eggenberger-Szilády
 
Eggenberger-Trattner-Károlyi
 
Engel Móric
 
Endre Géza
 
Einhorn Géza